• Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
Üyelik Girişi
Videolar

Yeni Yayımlanan Kitaplar

   

İsmail Haqqi His Life Works and Views
Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

ibn rüşd (1. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmekibn rüşd (2. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmek
Dini ve felsefi metinler: Yirmibirinci Yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama

Bayram Ali Çetinkaya(Editör)

Doğu-Batı: İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Düşünce Günleriİzmirli İsmail Hakkı
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARI15 TEMMUZ DESTANI
Bayram Ali Çetinkaya
bacetinkaya@hotmail.com
Emin Kişi ve İstikamet
06/08/2021


 

 

Saflık, doğruluk, sadakat, zarafet, ihlas ve takva eminin dostlarıdır, onlarla birlikte bulunur. Güven, ahit ve yeminlerin garantisidir. Yeminleri; çıkar ve menfaatin şehvetiyle bozmak, kaybedenlerle birlikte olma sonucunu getirir.

Kazananlardan olmak için, Hakk’ın yolunda ve yanında olmak isabetli olur. Aksi takdirde, zulmedenlerle birlikte olma tehlikesi ortaya çıkar. Bilinmektedir ki, ebedî ve ezelî Hakk’ın dostu ve kulu olmak en büyük şereftir.

Güvenilir insan, Hakk’a itaat eden kimsedir. Sorumluluk ve haklara riayet onun istikamet levhalarıdır. Bütün varoluşuyla güveni arayan ve yayan mü’min, Hakk’ın dostudur, velisidir. Doğru bir yol, emin kimselerin gittiği istikameti gösterir. Oraya dosdoğru yol ‘Sırat-ı Mustakim’le varılır. O yolun yolcuları; peygamberler, sıddıklar, salihler ve şehitlerdir. Aslında onlar Rahman’ın dostları ve velileridir.

            Emanet, emin kimselere teslim edilir. Ancak emanetin ağırlığı, yer ve dağlara büyük yük getirmişti. Sadece insan bu yükü taşımaya aday oldu. Kur’ân’ın ifadesiyle ‘o çok zalim, çok cahildir.’

            El, dil, kalp ve gönül, emanet ve güven mekanlarıdır. İman, güvenle beraber bulunur. Bundan dolayı Kutlu Peygamberimiz (s), ‘mü’mini başkalarının kendisinden emin olduğu kimse’ olarak tarif eder. (Buhari, İman, 7)

            İyilik beklenen insan ile kötülüğünden güvende olunan insan, mü’min karakterini göstermektedir. Emin olan kişi, aynı zamanda vefa sahibi olan kimsedir. İhanet eden, zarar veren ve hile yapan kişi, iman insanı olmaktan çıkar. Sözünde ve özünde doğru olan, emaneti koruyan, konuştuğunda hakikati söyleyen emin ve mü’min kişidir.

            İffetli ve namuslu olan, elini, dilini ve belini haramdan koruyan kimse emin kabul edilir. Emin kimse, helal yer, salih amel işler. Ve insanlar ondan bir zarar vermeyeceğini bilir. Emin kimse, düşmanına karşı bile adalet terazisinden bir an için şaşmaz. el-Âdil’in adaleti onun yoldaşıdır. Nefsi için, şeytanın vesvese verdiği düşmanlığı tercih etmez. O, sulh ve salah yolunu, güven taşlarının döşediğinin farkındadır.

            Güvenilir olmayan kimse, Hz. Peygamber’in (s) dilinde iflas etmiş kimse (müflis) olarak tarif edilir. “Bir gün Resulullah (s) sahabelerine: ‘Müflis kimdir? Biliyor musunuz?’ diye sordu. Ashab: ‘Bizce müflis, parası ve malı olmayandır, ya Resulallah’ deyince, Resulullah (s) şöyle buyurdu: ‘Ümmetimden müflis şu adama derler ki, dünyada yaptığı bütün ibadet ve iyiliklerin sevabı ile Kıyamet gününde Allah’ın huzuruna gelir. Bu adam dünyada birçok ibadet ve hayırlar yapmış olmakla birlikte; başkalarına zulmetmiş, kimini dövmüş, kiminin gönlünü kırmış, şuna buna eliyle ve diliyle eziyet etmiş… İşte bu hak sahiplerinin hepsi o adamın çevresine toplanacaklar, haklarını isteyecekler; ‘Bana dünyada şöyle yaptı, hakkımı ondan al ya Rabbi’ diye davacı olacaklar. Allah bunun hayır ve iyiliklerinden hasıl olan sevapları hak sahiplerine taksim edecek, fakat borcu yine kapanmayacak. Nihayet onların günahlarını bunun üzerine yükleyecek ve Cehenneme gönderecek. İşte asıl müflis bu adamdır.” (Müslim-Birr, 60; Tirmizi, Kıyame, 2)

            Güvenilir mü’minin dili, küfür, lanet, kaba ve çirkin sözden uzaktır. Haya ve edep emin kimsenin şahsiyetini inşa eder. Güvenilir insan, alıcı değil, verici, dağıtıcı ve infak edicidir. Hayır ve iyilik kanalları, güven suyuyla çalışır, hiçbir zaman şerrin ve kötülüğün pislikleriyle tıkanmaz.

            Güven, şiddeti ve hileyi defeder. Barış, emin kimselerin gözetiminde Hakk’ı ikame etmek için tercih edilir. Selam ve saadet yurdu, el-Mü’min’in, Muhammedü’l-Emin’le gönderdiği İslâm ile güvenli ve emin bir coğrafyaya çevrilmiştir. Ve yeryüzü, erdemli bir medeniyetin insanlığa sunduğu emin bir dünyaya dönüşmüştür.341 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Minberlere Ruh Veren Usta - 03/08/2021
Abdestli olarak eline aldığı ceviz ağacından üretilmiş kerestelerine şekil verir ve onlara ruh katar.
Güven dili ve hakikat - 29/07/2021
Güvenin olduğu hallerde fitne ve fesat yoktur. Güven zulmü yok eder, zâlimi hareketsiz bırakır.
İbrahim'in Yakarışı - 21/07/2021
İbrahim’in imtihanları yakarışlarının bir sınavıdır. Her dua ve yakarış İbrahim’i yeni bir imtihan ve mücadeleyle karşı karşıya bırakır.
Zaman ve Ezan - 21/07/2021
Akıllı ve başarılı kimse, ömrünü ve zamanını fayda üzerine kuran kişidir. O bilir ki; zaman, sahip olunan en değerli hazinedir.
Zaman ve Ezan - 07/07/2021
Zaman, hızlı geçen bir akıştır/süreçtir. Hız arttıkça zaman azalmaktadır.
Zamanın Kıyameti - 04/07/2021
Ömür, ilim, mal, beden, zamanla doğrudan ilişkilidir. Ömür insana ve varlığa faydalı ise, zaman bereketli geçmiş demektir.
Zamanın değeri(ni ölçmek) - 23/06/2021
Zamanı değerlendirmek, irade ve tercihle gerçekleşmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus, her şeyi uygun bir vakitte ve yeri geldiğinde yapmaktır.
Büyük Sınav Konya İmam Hatip Okulu’na Gir(ebil)mek - 18/06/2021
Yetmişli yılların başında, sayısı 7 olan İmam Hatip Okulu sayısı 72 çıkmıştır.
Orucun tacı ibadet - 18/06/2021
Ramazan ve orucun varoluş sebebi, kulluktur. Kulluk, ibadetle gerçekleşir.
 Devamı
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam17
Toplam Ziyaret83296
Etkinlikler
YENİ ÇIKAN ESERLER
                                               

                                             


                                               
                                                                                        
                                                      
                                                   
     

Yayımlanan Eserler


Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
İnsan Yayınları


   İlkçağ Felsefesi Tarihi
Bayram Ali Çetinkaya 
İNSAN YAYINLARI

Yitik Bilgi ve Hikmet
Bayram Ali Çetinkaya

İslam Medeniyetinin Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARIİrfan ve Hikmet Peygamberi 
Bayram Ali Çetinkaya
   İNSAN YAYINLARI
      Şems-Mevlana Dostluğu
     Bayram Ali Çetinkaya
     İNSAN YAYINLARI
      


Medine'den Medeniyete

Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI