• Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
Üyelik Girişi
Videolar

Yeni Yayımlanan Kitaplar

   

İsmail Haqqi His Life Works and Views
Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

ibn rüşd (1. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmekibn rüşd (2. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmek
Dini ve felsefi metinler: Yirmibirinci Yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama

Bayram Ali Çetinkaya(Editör)

Doğu-Batı: İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Düşünce Günleriİzmirli İsmail Hakkı
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARI15 TEMMUZ DESTANI

Özgeçmiş
 

PROF. DR. BAYRAM ALİ ÇETİNKAYA

 

BİLİMSEL ÖZGEÇMİŞ

1967 yılında Konya'da doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1994’te, doktorasını 1999’da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Bu arada 1991-1997 yılları arasında Ankara’da öğretmenlik görevinde bulundu. 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2004 yılında doçent, Aralık 2009 yılında profesör oldu. 2008-2009 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde çalıştı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kadrosuna dâhil oldu. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dekan yardımcısı oldu. 2013-2015 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanlık ve Rektör yardımcılığı vazifelerinde bulundu. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe Tarihi anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Biri İngilizceye çevrilmiş çok sayıda kitabının yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde tebliğleri ve çeşitli akademik dergilerde yayımlanan makaleleri bulunmaktadır.

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler:

İzmirli İsmail Hakkı Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2000; Türkiye’nin Modernleşmesi Sürecinde Şemseddin Günaltay, Araştırma Yayınları, Ankara 2003; İhvân-ı Safâ’nın Dinî ve İdeolojik Söylemi, Elis Yayınları, Ankara 2003; Şems-Mevlânâ Dostluğu-Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak, İnsan Yayınları, İstanbul 2007; Yitik Bilgi ve Hikmet, Nasihat Yayınları, Ankara 2007; Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri –İhvân-ı Safa Modeli-, İnsan Yayınları, İstanbul 2008; Batı Doğu İlişkisinin Entelektüel Boyutu-İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek- (editör), Sivas 2009, I-II; İlkçağ Felsefesi Tarihi, İnsan Yayınları, İstanbul 2011; İrfan ve Hikmet Peygamberi, İnsan Yayınları, İstanbul 2011; Doğu Batı Düşünce Günleri (editör), İstanbul 2011; Dini ve Felsefi Metinler Yirminci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama (editör), İstanbul 2012, I-II; İslam Felsefesi Tarihi, Grafiker Yayınları (editör), İstanbul 2012, I-II; İzmirli İsmail Haqqı His Life, Works and Views, Translated by Erdinç Atasever, insan publications, İstanbul 2013; Türkiye’de Aydın ve Devlet Adamı Kimliği, Pınar Yayınları, İstanbul 2013; İslam Medeniyetinin Dinamikleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2014 (Akşam Gazetesi’nin İslam Medeniyeti dalında 2014 Kitap Ödülü): Medineden Medeniyete, İnsan Yayınları, İstanbul 2014; Akademide Felsefe, Hikmet ve Din (editör), Zonguldak 2014; İslâm Düşüncesi Tarihi – Siyasetten İrfana, Pınar Yayınları, İstanbul 2015; Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni (editör), İnsan Yayınları, İstanbul 2015, 1-10 cilt; Felsefe Tarihi - Ortaçağ ve Yeniçağ, Rağbet Yayınları, İstanbul 2016; Balıkların Duasını Almak, Hayy Yayınları, İstanbul 2017; Aşkın Yol(un)da İnsan-Hoca Ahmed Yesevî’nin İzinde, H Yayınları, İstanbul 2017; Bilgelik Pınarı-Yesevî Ahlâkında Kadîm Değerler, H Yayınları, İstanbul 2107.

 

Adres: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Babahasan Alemi Mah. Horhor cad. Kavalalı Sok. A Blok No: 1
Fatih/İSTANBUL

Email: bacetinkaya@hotmail.com

 

EĞİTİM

Derece                      Yıl                   Alan/Konu                                     Üniversite

Lisans                       1990                      İlahiyat Fakültesi                         Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans         1994               Şemseddin Günaltay ve Fikriyatı       Ankara Üniversitesi 
Doktora                    1999                İsmail Hakkı İzmirli ve Felsefe          Ankara Üniversitesi

 

UNVANLAR
Unvan                       Yıl                           Görev Yeri
Arş. Gör.                 1997                     Cumhuriyet Üniversitesi

Y. Doç. Dr.              1999                     Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr.                   2004                    Cumhuriyet Üniversitesi
( 16 Şubat 2009)- Eskişehir  Osmangazi Üniversitesi (17 Şubat 2009 -5 Ocak 2010)

Prof. Dr.                   2010-                        İstanbul Üniversitesi (6 Ocak 2010- ……)

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
Rektör Yardımcısı, BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, 04.02.2015 - 20.09.2015

Dekan, BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, 28.08.2013 - 20.08.2015

Dekan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, 24.04.2012 - 16.11.2012

Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Felsefe ve Din Bilimleri, 07.03.2011 - 16.11.2013

Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 07.03.2011-16.11.2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 21.01.2010 - 28.08.2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 21.01.2010 - 28.08.2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 21.01.2010 - 28.08.2013

Yönetim Kurulu Üyesi, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 09.04.2009 - 05.01.2010

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, 26.03.2006 - 05.01.2010

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, 15.09.2004 - 16.02.2009

 

VERDİGİ LİSANS DERSLERİ

Lisans Dersleri
İlkçağ Felsefesi Tarihi
Yeniçağ Felsefesi Tarihi
Felsefeye Giriş
Felsefe Tarihi
İslam Felsefesi Tarihi
İslam Ahlak Felsefesi
Din Felsefesi
Türk Düşünce Tarihi
İslam Bilim Tarihi
Sosyolojiye Giriş

VERDİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

Yüksek Lisans:
BİLGİ FELSEFESİ

ANTİK ÇAĞ SİYASET DÜŞÜNCESİ
İNSAN FELSEFESİ
FELSEFE DİN İLİŞKİSİ
FELSEFEYE GİRİŞ
FELSEFÎ METİNLER (İLKÇAĞ)
KINDI METAFIZIĞI
İHVAN-I SAFA FELSEFESI
FARABI’DE SIYASET FELSEFESI
İBN HALDUN’UN SOSYAL FELSEFESI
ORTAÇAĞ İSLAM SIYASET DÜŞÜNCESİ

Doktora:
AHLAK FELSEFESİNİN TEMEL SORUNLARI

ÇAĞDAŞ TÜRK FELSEFECİLERİ
NİETSCHE VE FELSEFESİ
BİLİM FELSEFESİ
ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ
ORTAÇAĞ FELSEFESİ
KİTAPLAR/ÇEVİRİLER

 ÖZGÜN ESER

1. İzmirli İsmail Hakkı Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2000, 304 sayfa.
2. Türkiye’nin Modernleşme Sürecinde Şemseddin Günaltay, Araştırma Yayınları, Ankara 2003, 128 sayfa.
3. İhvân-ı Safâ’nın Dinî ve İdeolojik Söylemi, Elis Yayınları, Ankara 2003, 359.
4. Şems-Mevlânâ Dostluğu Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak, İnsan Yayınları, İstanbul 2007, 180 sayfa.
5. Yitik Bilgi ve Hikmet, Nasihat Yayınları, Ankara 2007, X+198.
6. Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri –İhvân-ı Safâ Modeli-, İnsan Yayınları, İstanbul 2008, 192 sayfa.
7. Batı Doğu İlişkisinin Entelektüel Boyutu – İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek (editör), Sivas 2009, I-II, (472 s. t 483 s.)
8. İlkçağ Felsefesi Tarihi, İnsan Yayınları, İstanbul 2011, 320 sayfa.
9. İrfan ve Hikmet Peygamberi, İnsan Yayınları, İstanbul 2011, 184 sayfa.
10. Doğu Batı Düşünce Günleri (editör), İstanbul 2011, 215 sayfa.
11. Dini ve Felsefi Metinler Yirmi birinci Yüzyılda Yenidan Okuma, Anlama ve Algılama (editör), İstanbul 2012, I-II, 1072 sayfa.

12. İslâm Felsefesi Tarihi, Grafiker Yayınları (editör), İstanbul 2012, I-II, (520 s. t 584 s.)

13.Türkiye’de Aydın ve Devlet Adamı Kimliği, Pınar Yayınları, İstanbul 2013, 480 sayfa

14. İzmirli İsmail Haqqı His Life, Works and Views, Translated by Erdinç Atasever, insan publications, İstanbul 2013.

15. Türkiye’de Aydın ve Devlet Adamı Kimliği, Pınar Yayınları, İstanbul 2013.

16. İslam Medeniyetinin Dinamikleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2014 (Akşam Gazetesi’nin İslam Medeniyeti dalında 2014 Kitap Ödülü).

17. Medine’den Medeniyete, İnsan Yayınları, İstanbul 2014.

18. Akademide Felsefe, Hikmet ve Din (editör), Zonguldak 2014.

19. İslâm Düşüncesi Tarihi – Siyasetten İrfana, Pınar Yayınları, İstanbul 2015.

20. Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni (editör), İnsan Yayınları, İstanbul 2015, 1-10 cilt.

21. Felsefe Tarihi - Ortaçağ ve Yeniçağ, Rağbet Yayınları, İstanbul 2016.

22. Balıkların Duasını Almak, Hayy Yayınları, İstanbul 2017.

23. Aşkın Yol(un)da İnsan-Hoca Ahmed Yesevî’nin İzinde, H Yayınları, İstanbul 2017.

24. Bilgelik Pınarı-Yesevî Ahlâkında Kadîm Değerler, H Yayınları, İstanbul 2107.

 

ÇEVİRİ
1.Rosental, I. J. E., “The Place of Politics in the Philosophy of Al-Fârâbî”, Islamic    Culture, V: XXIX, No. 3 (157-178) (Çev: Bayram Ali Çetinkaya), İslâmî Araştırmalar, c. 18, sayı: 2, Ankara 2005, (169-181).

2.“ Matematik Kısmının Birinci Risâlesi: Sayılar Hakkında”, Resâil-u İhvân-ı Safâ ve Hullân-i Vefâ, c.1, Beyrut (trz).

 

KİTAP BÖLÜMLERİ:
1.“Onuncu      Yüzyılda Felsefî Bir Topluluk Olarak İhvân-ı Safâ”, İslâm Felsefesi Tarihi, Ankara 2012, 241-325.

2. “Çağdaş      İslâm Düşüncesi”, İslâm Felsefesi      Tarihi, Ankara 2012, 481-531.
3. Felsefe      Tarihi Ders Notları, İstanbul       Üniversitesi İlitam, İstanbul 2010.
4. “Çağdaş      İslâm Düşünürleri”, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2012.

5. ".“Onuncu Yüzyılda Felsefî Bir Topluluk Olarak İhvân-ı Safâ”, ", İslam Felsefesi Tarihi, Ed. Çetinkaya B.A., Grafiker Yayınları, Ankara, ss.241-325, 2012

6."Şeyhülislam Musa Kazım Efendi", Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşünürleri.(Tanzimat'tan Günümüze Dini ve Tasavvufi Düşünce Temsilcileri), Ed. Süleyman Hayri Bolay, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.3885-3917, 2015

7. "Darulfunun'da Bir Ansiklopedist Müderris/Düşünür: İzmirli İsmail Hakkı", Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Ed. Bayram Ali Çetinkaya-Selim Eren-Ali Öztürk, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.637-708, 2015

8. "bn Rüşd'ün Projesi: Felsefe-Din Uzlaşımı", Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Ed. Bayram Ali Çetinkaya-Eyüp Bekiryazıcı, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.637-661, 2015

9. "İlim ve Siyaset Kavşağında Bir Münevver: Şemsettin Günaltay", Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Ed. Bayram Ali Çetinkaya-Selim Eren-Ali Öztürk, İnsan Yayınları, istanbul, ss.33-72, 2015

10. "Mevlana Öğretisinde Müzik ve Ney", Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Ed. Bayram Ali Çetinkaya-Eyüp Bekiryazıcı, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.279-302, 2015

11. "Mevlana’nın Hakikati Temaşa Ettiği Ayna: Tebrizli Şems", Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Ed. Bayram Ali Çetinkaya-Eyüp Bekiryazıcı, İnsan Karanfil Yayınları, istanbul, ss.303-335, 2015

12. "İhvan-ı Safa'da Siyaset Felsefesi", Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Ed. Bayram Ali Çetinkaya-İsmail Çalışkan, İnsan Yayınları, istanbul, ss.321-354, 2015

13. "Hacı Bektaş-ı Veli'de İnsan Felsefesi", Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Ed. Bayram Ali Çetinkaya-Eyüp Bekiryazıcı, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.399-427, 2015

14. “Mevlânâ’nın Şemsle Aşkın Yolculuğu”, Mevlana Kitabı, Konya.

 

MAKALELER
Hakemli Dergiler
1.    “Tek Parti Döneminin ‘İslamcı’ Başbakanı: M. Şemseddin Günaltay”, C.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı: 2, Sivas 1998, 437-444.

2.    “Bir Anadolu Ereni Hacı Bektaş-ı Veli: Hayatı, Eserleri ve İnsan Anlayışı”, C.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı: 3, Sivas 1999, 345-356.
3.    “Meşrutiyet Devri Felsefî Hayat: Akımlar, Temsilciler, Telifler ve Tercümeler”, İslamî Araştırmalar, c: 12, sayı: 2, 1999, 159-177.
4.    “İsmail Hakkı İzmirli Düşüncesinde Gazâlî”, İslamî Araştırmalar, c: 13, sayı: 3-4, 2000, 483-491.
5.    “İhvân-ı Safâ’nın Din Söylemi”, İslâmî Araştırmalar, XV/4, 2002, 523-535.
6.    “Yenileşme Dönemi Düşünce Akımları”, Yeni Türkiye (Türkoloji ve Türk Araştırmaları Özel Sayısı, sayı: 46, 2002, 220-244.
7.    “Modern Türkiye’nin Felsefî Kökenleri”, C.Ü.İ.F. Dergisi, Sayı: 2, Sivas 2002, 65-91.
8.    “İhvân-ı Safâ Felsefesinde Sayıların Gizemi Üzerine Bir Çözüm Denemesi”, Felsefe Dünyası, sayı. 37, 2003/2, 87-121.
9.     “‘Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak” Şems-Mevlânâ Dostluğu (Benliğin Kaybolduğu Dostluk), Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 14, 2005, 179-220.
10.    “Bilimler Ansiklopedisi Klasiği Olarak İhvân-ı Safâ Risâleleri”, Dinî Araştırmalar, c. 8, sayı: 22, Mayıs-Ağustos Ankara 2005, 263-285.
11.    “İhvân-ı Safâ Düşüncesinde Temel Tasavvufî Kavramlar ve Meseleler”, C.Ü.İ.F. Dergisi, sayı: IX/2, Sivas 2005, 205-261.
12.    Rosental, I. J. E., “The Place of Politics in the Philosophy of Al-Fârâbî”, Islamic    Culture, V: XXIX, No. 3 (157-178) (Çev: Bayram Ali Çetinkaya), İslâmî Araştırmalar, c. 18, sayı: 2, Ankara 2005, (169-181)
13.    “İslam Felsefesinin Özgünlüğü” Sempozyumunun (8-9 Kasım 2006) Özgünlüğü”, C.Ü.İ.F. Dergisi, sayı: X/2, 2006, 465-470.
14.    “Mevlânâ’nın Hakikati Temaşâ Ettiği Ayna: Tebrizli Şems”, Ekev Akademi Dergisi, sayı: 29, Güz 2006, 1-27.
15.    “Küresel Şiddet Karşısında Sevgi Peygamberi ve İdeal İnsan Hz. Muhammed”, Diyanet İlmi Dergi, cilt: 42, sayı: 2, Nisan-Mayıs-Haziran Ankara 2006, 25-68.
16.     “Türk-İslâm Düşüncesinde Erzurum Sempozyumu (26-28 Haziran 2006)”, C.Ü.İ.F. Dergisi, sayı: XI/1, Sivas 2007, 409-412.
17.    “IX. Kur’ân Sempozyumu (14-16 Nisan 2006), Kur’”an’da Ahlâkî Değerler”, C.Ü.İ.F. Dergisi, sayı: XI/1, Sivas 2007, 413-416.
18.    “Musa Kazım Efendi’nin Dinî, Siyasî ve Felsefî Düşüncesi”, C.Ü.İ.F. Dergisi, sayı: X/2, Sivas 2007, 75-141.
19.     “ ‘İkiz Ruhlar’ın Konuşma Dili Semâ”, Tasavvuf İlmi Araştırma Dergisi, sayı: 20, Ankara 2007, 93-115.
20.    “Mevlânâ ve Müzik”, Marife, sayı: 3, Kış 2007, 175-194.
21.    “Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi İdeal Aydın ve Bürokratı Yusuf Ziya (Başara) Bey ve Ziyabey Yazma Eserler Kütüphanesi”, C.Ü.İ.F. Dergisi, sayı: XII/1, Sivas 2008, 63-90.
22.    “Fârâbî’nin Siyaset Felsefesinde Yönetim İlkeleri”, Felsefe Dünyası, sayı: 47, 2008/1, 47-70.
23.    “Misyonerlerin Epistemolojik Kaynağı Olarak Oryantalizm”, İslâmî Araştırmalar, c. 20, sayı: 4, 2007, 399-420.
24.    “Meşrutiyet Dönemi (1876-1909)  Aydın ve Devlet Adamının/Bürokratının Kimlik Yapısı”, C.Ü.İ.F. Dergisi, sayı: XII/2, Sivas 2008, 75-120.
25.    “Batı’daki ‘Sürgün” Doğulu/Yabancı Edward Said’in Gözüyle Oryantalizm”, Marife,, sayı: 1, Bahar 2009, 233-261.
26.    “İhvân-ı Safâ Felsefesinin İbnü’l-Arabî Düşüncesindeki İzdüşümleri”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2), sayı: 23, 2009, 131-147.
27.    “Medîne, Medeniyet, İslâm Medeniyeti –Medîne’den Medeniyete”, İ. Ü. İ. F. Dergisi, sayı: 22, 2010, 5-50.
28.    “İsmail Hakkı İzmirli”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, sayı: 19, Mart 2011, 53-104.
29.  “İslâm Tıp Felsefesi/Teorisi-Doğu’nun Özgün Sanatı İslâm Tıbbı”, Doğu Batı, sayı: 60, Şubat-Mart-Nisan 2012, 209-233.
30. “İbn Rüşd’ün Projesi: Felsefe-Din Uzlaşımı”, Diyanet İlmi Dergi (İbn Rüşd Özel Sayısı), c: 48, sayı: 3, Temmuz-Ağustos-Eylül 2012, 119-140.

31. “Cultural and religious pluralism in the philosophy of Ikhwan as Safa and Contribution of Asian Cultures to the idea of pluralism”, Ijapa (International Journal of the Asian Philosophical Association), Volume 6, Issue 1, January 2013, 9-31.

32. “Hoca Ahmed Yesevî Öğretisinde Âlim ve Ârif Olgusu”, Diyanet İlmi Dergi (Hoca Ahmed Yesevî Özel Sayısı), c: 52, sayı: 4, 2016, 69-91.

33. Hoca Ahmed Yesevî İrfânında Aşk Yolunda/Kapısında Âşık”, Akademiar, Ankara 2017.

  

Diğerleri
1. “İman Olgusuna Rasyonel Bir Yaklaşım”, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Ankara 2005, 305-319.

2. “İslâm’da Bilim”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 56, Haziran 2005, 38-40.
3. “İslâm Bilginlerinin Bilim Dünyasına Kazandırdıklarından Kesitler-I”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 57, Temmuz 2005, 44-45.
4. “İslâm Bilginlerinin Bilim Dünyasına Kazandırdıklarından Kesitler-II”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 58, Ağustos 2005, 38-41.
5. “Hacı Bektaş-ı Veli’nin Gönül Dünyasında İnsan Sevgisi”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi)1, sayı: 59, Eylül 2005, 36-39.
6. “Okyanusların (Mevlânâ ve Şems’in) Zikri: Semâ”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 60, Ekim 2005, 30-34.
8. “Tefekkür ve Bilimin Sentezi Semâ”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 61, Kasım 2005, 30-34.
9. “Sevgi-Barış (İslâm) ve Toleransın Elçisi Hz. Muhammed (s)”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 62, Aralık 2005, 26-30.
10. “Yitik Bilgi Felsefe ve Hikmet”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 63, Ocak 2006, 32-35.
11. “Hikmetin İslâm Coğrafyasındaki Yolculuğu”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 64, Şubat 2006, 36-39.
12.“ ‘Din ile Felsefenin (Hikmetin) Süt Kardeşliği’ mi?  Felsefe Dinden Çıkarır mı?”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 65, Mart 2006, 34-38.
13. “Mescid-i Nebevî’de (Peygamber Mescidi’nde) Ayin Yapan Hıristiyanlar”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 66, Nisan 2006, 38-42.
14. “Hz. Peygamber’in İdeal Modelliği”, Yeni Şafak, 5 Nisan 2006.
15. “Doğum Nimettir-Doktorları Sevindiren Diriliş”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, sayı: 83, Mart 2006, 40-41.
16.  “Kimliğini/Sahibini Arayan Medeniyet”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 67, Mayıs 2006, 36-38.
17. “Tefekkür, Tezekkür ve Arınma”, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 185, Mayıs 2006, 37-39.
18. “’Ölüm Nimettir’ Doktorları Ağlatan Hastalar/Muzdaripler”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, sayı: 86, Haziran 2006, 36-38.
19. “Kutsal ve Özgürlükler Kıskacında Batı”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 68, Haziran 2006, 36-38.
20. “Siyah Elbiseli Duygulu İnsanların Ülkesi”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 69, Temmuz 2006, 64-69.
21. “Toplumsal Bir Cinnet Hâli Değerlerin İntiharı”, Eskiyeni, sayı: 2, Yaz Ankara 2006, 39-43.
22. “Halife Me’mun’un Putperest (Sabiî) Veziri Sâbit b. Kurra”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 69, Ağustos 2006, 36-39.
23. “Filozoflar ve Müzik”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 71, Eylül 2006, 36-39.
24. “Cennette Dinlenen Nağmeler ve Mevlânâ”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 72, Ekim 2006, 34-37.
25. “Mutlu İnsanların Coğrafyası Erdemli Şehir”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 73, Kasım 2006, 40-43.
26. “Erdemli Yönetim ve Erdemli Reis/Başkan”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı:74, Aralık 2006, 40-43.
27. “İbn Haldun Düşüncesinde Besin, Sağlık ve Ahlâk”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 75, Ocak 2007, 44-49.
28. “Mevlânâ’yı Vuslata Ulaştıran Raks Semâ”, Kültür Üç Aylık Kültür Sanat Araştırma Dergisi, sayı: 5 (Kış), İstanbul 2006, 90-93.
29. “Bilge Reis/İmam Hz. Ali’nin Siyasî Öğretisi”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 76, Şubat 2007, 48-53.
30. “Doğunun Özgün Sanatı İslâm Tıbbı”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 77, Mart 2007, 49-53.
31. “Fârâbî’nin Ütopyası: Erdemli Şehir”, Bilim ve Ütopya,  sayı: 154, Nisan 2007, 37-42.
32. “Düşmanlarına Karşı Dostça Davranan Peygamber”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 78, Nisan 2007, 49-53.
33. “Yeniçağ’ın Hükümdarı ve Bilimin Özgürlüğü”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı:79, Mayıs 2007, 50-54.
34. “Marjinal Entelektüel Edward Said ve Sömürgeciliğin Görünmeyen Okulu Oryantalizm”, Eskiyeni, sayı: 5, Bahar 2007, 67-76.
35. “Bilge Hükümdar Fatih’in Özgür Bilginleri”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 80, Haziran 2007, 50-54.
36. “Servetini Kitaplarla Değiştiren Münevver: Ziya Başara Bey”, Hayat Ağacı (Sivas Kültür ve Sanat Dergisi), sayı: 8, Yaz 2007, 46-51.
37. “Hz. Peygamber (sav) ve Kadın”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 81, Temmuz 2007, 50-54.
38. “Toplumsal Bir Cinnet Hâli Değerlerin intiharı”, Hepbahar, sayı: 2, Temmuz 2007, 12-15.
39. “Mevlânâ, Semâ ve Aşk”, Mevlânâ, Aşk-ı Mevlânâ, İstanbul 2007, 68-79.
40. “Osmanlı İmparatorluğu’nun ‘Saray Okulu” Enderun”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 82, Ağustos 2007, 60-65.
41. “Barış Peygamberi ve Savaş Esirleri”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 83, Eylül 2007, 58-63.
42. “Razı Olmak Razı Olunmak”, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 201, Eylül 2007, 8-10.
43. “İslâm Tıp Sanatının Ustaları”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 84, Ekim 2007, 60-64.
44. “Asr-ı Saadet Coğrafyasında Birlikte Yaşama Kültürü”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 85, Kasım 2007, 56-60.
45. “Mevlânâ’nın  Tebrizli Güneşi Şems”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 86, Aralık 2007, 58-63.
46. “Okyanusların (Şems ve Mevlânâ’nın Kavuşması: Sevgi ve Dostluğun Nirengi Noktası”, Bilim ve Ütopya, sayı: 162, Aralık 2007, 24-33.
47. “Mevlânâ’nın Gönül Dilinde Mûsiki”, Diyanet Aylık Dergi (Eki), sayı: 204, Aralık 2007, 27-30.
48. “Tevhid Medeniyeti”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 87, Ocak 2008, 58-62.
49. “Türk Modernleşmesinin Batıcı ve İslamcı Halkaları/Evreleri”, Eskiyeni, sayı: 7, Sonbahar 2007, 20-28..
50. “Cumhuriyet Halk Partisi’nin İslâmcı Başbakanı: Şemseddin Günaltay”, Eskiyeni, sayı: 7, Sonbahar 2007, 73-89.
51. “Irklar ve Dinler Coğrafyası Osmanlı’nın Tevhid Toplumu”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 88, Şubat 2008, 46-51.
52. “Mahmut Kaya, islâm Filozoflarından Felsefe Metinleri”, İslâm Araştırmaları Dergisi, sayı: 14, İstanbul 2005, 138-142 (Kitap Değerlendirmesi).
53. “’Şehit’ Hakîm/Filozof Şihâbeddin Sühreverdî”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 89, Mart 2008, 52-56.
54. “Nebevî Nükte ve Mizah”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 90, Nisan 2008, 50-52.
55. “Tende Can, Canda Canansın Efendim”, Avrupa Diyanet Aylık Dergi, sayı: 108, Nisan 2008, 24-28.
56. “Vakıf İnsan: Hacı Veyis Efendi”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 91, Mayıs 2008, 58-63.
57. “Kendini Bilmek, Allah’ı Bilmek”, Avrupa Diyanet Aylık Dergi, sayı: 109, Mayıs 2008, 28-31.
58. “Matbaanın Osmanlı’ya İlk/Geç Girişi”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 92, Haziran 2008, 88-91.
59. “İki Yönetici İki Âkibet/Ölüm”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 93, Temmuz 2008, 38-42.
60. “Medine’den Medeniyete”, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 211, Temmuz 2008, 8-12.
61. “Garpçıların Şeyhülislamı Musa Kazım Efendi’nin Medeniyet Tasavvuru”, Eskiyeni, sayı: 9, İlkbahar 2008, 104-113.
62. “Meşrutiyetçi Aydının Anatomisi”, Yeni Şafak 22 Temmuz 2008, 15.
63. “Cumhuriyet Kadrolarını Yetiştiren Okul Mekteb-i Sultânî: Galatasaray”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 94, Ağustos 2008, 30-33.
64. “Cumhuriyet Kadrolarını Yetiştiren Okul Mekteb-i Sultânî: Galatasaray II”, Somuncu Baba (Aylık-Kültür-Edebiyat ve Araştırma Dergisi), sayı: 95, Eylül 2008, 58-61.
65. Doğu ile Batı Arasında bir “Büyük Yorumcu” İbn Rüşd”, Yeni Şafaka, 20 Ekim 2008.
66. “Sivas’ta Yaşamak Tarihle Tarihi Yaşamak”, Sultan Şehir, sayı:8, Eylül-Kasım 2008, 6-7.
67. “Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu” Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu (International Ibn Rushd (Averroes)”, Bilim ve Ütopya, sayı: 173, Kasım 2008, 5.
68. “Ruha Açılan Kapı: Kalp”, Avrupa Diyanet Aylık Dergi, sayı: 118, Şubat 2009, 24-27.
69. “İhvân-ı Safâ Düşüncesinde Sosyal, Dinsel ve Kozmolojik Evrim”, Bilim ve Ütopya, sayı: 177, Mart 2009, 32-38.
70. “Erdem ve Takvanın Kaynağı Olarak Kalp”, Avrupa Diyanet Aylık Dergi, sayı: 123, Temmuz 2009, 18-21.
71. “Gönül Mimar(ı) Sinan Ümmî’nin Tefekkür Dünyasında Aşk ve Değer”, Elmalı Bülten, Temmuz 2009, 18-19.
72. “Peygamber Soyundan Gelen Efsanevî Komutan Seyyid Battal Gazi”, Eskiyeni Eskişehir Aylık Şehir Kültürü Dergisi, sayı: 7, Eylül 2009, 15-20.
73. “Üç Şems”, Avrupa Diyanet Aylık Dergi, sayı: 129, Ocak 2010, 35-37.
73. “Evrensel İdeal lideri Hz. Muhammed (s)”, Muradiye Eğitim-Kültür-Sanat Adına Düşünen Dergi, sayı: 21-22, Kış/Bahar 2010, 128-161.
75. “Ruhun ve Erdemin Dirilişi Tefekkür”, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 241, Ocak 2011, 17-20.
76. “Mevlâna’nın Nefesinden Çıkan Büyülü Ney Sesi”, Ihlamur  Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi (Mevlâna Özel Sayısı), Konya 2011, 426-432.
77. “Beşîr Müjdelenen-Müjdeleyen/Müjdeci”, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 244, Nisan 2011, 34-37.
78. “Ruha ve Gönle Hayat Veren İksir: Oruç”, Kur’anî Hayat, Temmuz-Ağustos 2011, 107-109.
79. “Hikmet, Bilim ve İslâm Medeniyeti”, Bilge Adamlar, sayı: 27, Ekim 2011, 97-103.
80. “Sivas’tan Eyüpsultan’a Giden Yol Sivasîlerin Gönül Seyahati”, sayı: 14, Kış 2012, 118-123.

81. “Hz. Peygamber’in Çocuk Sevgisi”, Feyz Dergisi, 2014.

82. “Kadınlara Melek Gibi Davranan Peygamber”, Feyz Dergisi, 2014.

 83.“İslâm Medeniyetinin Temel Parametreleri”, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 302, Şubat 2016, 7-11.

84. “Ulu Önderimiz Efendimiz”, Yenidünya Dergisi, 2016.

85. “Hikmet, Kitap ve Nübüvvet”, www.bayramalicetinkaya.com.tr (03.01.2017)

86. “Adalet ve Erdemin Tecellisi Olarak Hikmet”, www.bayramalicetinkaya.com.tr (03.01.2017)

87. “Hikmetten Üretilmiş Bilgi” www.bayramalicetinkaya.com.tr (03.01.2017)

88. “Hikmetler Dünyasının Unutulmayan Hikâyeleri” www.bayramalicetinkaya.com.tr (03.01.2017)

89. “Yitik Hazine Hikmet” www.bayramalicetinkaya.com.tr (03.01.2017)

90. “Adalet ve Erdemin Tecellisi Olarak Hikmet”, www.bayramalicetinkaya.com.tr (03.01.2017)

91. “Düşünceyi Doğuran Kutsal Bilgi Hikmet”, Bilge Adamlar, 2017.

92. “Sabırdan Umuda Dua Makamında Olmak”, www.bayramalicetinkaya.com.tr (07.01.2017)

93. “Aklı ve Kalbi Paklayan Kar”, www.bayramalicetinkaya.com.tr (14.01.2017)

94. “Kamuflajları Kefen Olan Kahramanlar”, www.bayramalicetinkaya.com.tr (14.01.2017)

95. “Özgürlüğün Simgesi Para”, www.bayramalicetinkaya.com.tr (14.01.2017)

96. “İlimden Sanata Bir Medeniyet Şehri Olarak Mardin -Taşın Estetiğe Dönüşmesi-“, www.islamtarihi.info. (01.16. 2017)

97. “Boykot, Oruç ve Özgürlük”, www.bayramalicetinkaya.com.tr, Mirat Haber, (13.06.2107)

 

BİLDİRİLER
Ulusal
1. “İhvân-ı Safâ’da ‘Din’ Retoriği”, İslam Felsefesinin Sorunları, Elis Yayınları, Ankara 2003, 305-323 (İslâm Felsefecileri Derneği tarafından 8-9 Kasım 2002 tarihinde düzenlenen “İslâm Felsefesinin Meseleleri” isimli sempozyumda sunulan tebliğ).

2.“Teklifleri ve Projeleri Sürgünle Cezalandırılan Şeyhülislam Musa Kazım Efendi” Türk-İslâm Düşüncesinde Erzurum Sempozyumu (26-28 Haziran 2006), Erzurum 2007, II, 209-260.
3. “Âşıkların (Mevlânâ ve Şems’in) Aşkın Raksı/Deverânı Semâ”, (14-16 Aralık 2006) Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlânâ ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu Bildiriler, Konya 2007, 435-476.
4.“Sivas’ta Bir Meşrutiyet Aydını Ziya Bey ve Kütüphânesi”, Osmanlılar Döneminde Sivas  (Sempozyum Bildirileri 21-25 Mayıs 2007), Sivas 2007, I, 647-656.
5. “Sivas Mebusu Başbakan Şemseddin Günaltay”, Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu (27-30 Ekim 2008) Sivas.
6. “Ümmî Sinan’ın Gönül Dünyasında Sevgi ve Değer”, Elmalı’nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu-2 “Değerlerimiz” (1 Ağustos 2009) Elmalı/Antalya.
7. Dârulfünûn’da Bir Ansiklopedist Müderris/Düşünür: İzmirli İsmail Hakkı”, Dârulfünûn İlahiyat Sempozyumu (18-19 Kasım 2009), İstanbul 2009.
8. “Batı’da Hz. Peygamber Üzerinden İslamfobi’nin Yansımaları”, Sivas 2011.
9. “Yeni Neslin Anatomisi: ‘Değer’siz Kimlik(ler)”, Değerlerimiz Değişiyor mu? Felsefe Çalıştayı, 18 Mayıs 2012  Sakarya.

10. “İslâmcılıktan Sekülarizme Şemseddin Günaltay’ın Zihinsel Dönüşümü”, İLEM, İstanbul 2017.

11. “Modernleşmenin Tükettiği Erdem: Samimiyet”, TASAM, İstanbul.

 

Uluslararası
1. “İslâm Felsefesinin İlk İnşâcıları Urfalı ve Harranlı Mütercimler”, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu (28-30 Nisan 2006) Şanlıurfa 2006, 107-129.

2. “Mevlânâ Öğretisinde Müzik ve Ney”, (25-28 Mayıs 2006) Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, Çanakkale 2006, 441-453.
3. “Barış (İslâm) Peygamberi Hz. Muhammed ve Küresel Şiddet”, (Din ve Dünya Barışı Uluslararası Sempozyumu (26-28 Nisan 2007), İstanbul.
4. “Hacı Bektaş-ı Velî Düşüncesinde İnsan Tasavvuru ve Tipololojileri”, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı, (17-19 Ekim 2007), Ed: Filiz Kılıç, Tuncay Bülbül, Ankara 2007, 705-725.
5. “Meşrutiyet Dönemi Aydın ve Devlet Adamının/Bürokratının Kimlik Yapısı”, Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet Milletlerarası Kongre (7-10 Mayıs 2008) İstanbul.
6. “İbn Rüşd’ün Projesi: Felsefe-Din Uzlaşımı”, Uluslar arası Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd Sempozyumu, (9-11 Ekim 2008) Sivas. (Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek, Sivas 2009, 129-150.
7. “Hacı Bektaş-ı Veli’de İnsan Felsefesi”, Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Velî Bilgi Şöleni, (17-18 Ağustos) Hacıbektaş/Nevşehir.
8. “Değerlendirme”,  Günümüz Türkiye’sinde İslam Uluslararası Sempozyum, (8-9 Ekim 2009), Kayseri 2009.
9. “Darulfünundan Sonra İlk İlahiyat Fakültesi’nin Şemseddin Günaltay’ın Katkılarıyla Açılış Süreci”, Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Dini Bilginin Niteliği” Uluslararası Sempozyum (16-18 Ekim 2009), Ankara 2009.
10. “Medine, Medeniyet, İslâm Medeniyeti –Medine’den Medeniyete (Madina/City, Civilization and the Islamic Civilization –From Madina/City to Madaniyya/Civilization)”, The Path to Alliance of Civilizations Through the Asian Community, Fourt International Conference of The Asian Philosophical Association (4-6 November 2009) Jakarta-Istanbul-Seuol, 41-64.
11. “Hacı Bektaş-I Velî’de İnsan Felsefesi”, “Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Uluslararası Sempozyumu (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009), 59-88.
12. “İlk Ansiklopedik Metinler Olarak İhvân-I Safâ Risâlelerinin Bilimsel ve Entelektüel Anlamı”, Uluslararası Dini ve Felsefi Metinler 21. Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Sempozyumu-20-21 Ekim 2011) (Tebliğ Özetleri), İstanbul 2011, 41.
13. “Cultural and Religious Pluralism in the Philosophy of Ikhwan as Safa and Contribution of Asian Culturas to the Idea of Pluralism”, Fifth International Conference of the Asion Philosophical Association (December 7-9, 2011), Fukuoka-Tokya, Japan 2011,
14. “İlk Ansiklopedik Metinler Olarak İhvân-I Safâ Risâlelerinin Bilimsel ve Entelektüel Anlamı”, Uluslararası Dini ve Felsefi Metinler 21. Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Sempozyumu-20-21 Ekim 2011), İstanbul 2012, 201-229.
15. “Modern Approaches to the Traditional Islamic Medicine”, Proceedings of the International Conference of Asian Philosophical Association (Aug. 29-31. 2012) Ulaanbaatar, Mongolia, 224-228.
16. “Batıda Hz. Muhammed (s) Üzerinden İslamofobi’nin Yansımaları-İslâmfobi’nin Felsefî Kökenleri”, İslamofobi Kolektif Bir Korkunun Anatomisi Sempozyum Tebliğleri, (18-19 Kasım 2011), Sivas 2012, 117-152.

17. "The Relation of Heart and Mind in the Asian Societies Reasoning Heart: The Case of Yunus Emre", Seventh International Congress of Asian Philosophical Association, Yeni Delhi, HINDISTAN, 14-16 Ocak 2014, pp.1-1.

18. “Medeniyet Düşünürü Fârâbî Uulsalarası Sempozyumu (13-15 Kasım 2014), Eskişehir.

19. “Orientalism as the Intellectual Resource of Missionaries”, Ninth ICAPA 2016 Kuala Lumpur Malaysia 20-24 july 2016.

20.  “Hoca Ahmed Yesevî Düşüncesinde Tanrı, Âlem ve İnsan İlişkisi”, Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, (28-30 Nisan) 2016 Ankara

 21. “Hoca Ahmed Yesevî’nin Düşünce Dünyasında Sahte Şeyhler/Mürşidler”, Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, İstanbul 2016, II, 1379-1426.

22. Ortodoğunun Referans Kimliği İslâm Medeniyeti”, Geçmişten Günümüze Ortadoğu ve Mardin Uluslararası Sempozyumu, Mardin 2017.

 23. “Selam Yurdunun Birarada Yaşama İlkeleri”, Uluslararası İslâm Bilgeleri Zirvesi, Urfa 2017.

24. “Dinsel Sömürgeciliğin entelektüel Kaynağı Olarak Oryantalizm”, Günümüz İslâm Dünyası’nda Meseleler ve Çözüm Yolları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, İstanbul 2017.


Dinleyici Olarak Katıldığı Sempozyumlar
1. II. İslâm Düşüncesi Sempozyumu, İstanbul 1997.

2. Kur’ân Sempozyumu, Yozgat.
3. Kur’ân Sempozyumu, Konya.

 

ÖDÜL

Akşam Gazetesi’nin İslam Medeniyeti dalında 2014 Kitap Ödülü (İslam Medeniyetinin Dinamikleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2014)

 

EDİTÖRLÜK 

Batı Doğu İlişkisinin Entelektüel Boyutu – İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek, Sivas 2009, I-II.
Dini ve Felsefi Metinler Yirmibirinci Yüzyılda Yenidan Okuma, Anlama ve Algılama Uluslararası Sempozyum Kitabı, İstanbul 2012.
Eski Yeni Dergisi, (Gelenek ve Yeniden Yorumlanması), sayı: 16, Kış 2010.
Eski Yeni Dergisi (Modernleşmizmin Zihniyet Krizi), sayı: 17, İlkbahar 2010.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Yazı İşleri Sorumlusu), 22-26 sayılar
Milel ve Nihal Dergisi-Maturidî Özel Sayısı, 2012
Doğu-Batı Düşünce Günleri, İstanbul 2012
İslâm Felsefesi Tarihi, Grafiker Yayınları (editör), Ankara 2012.

BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Zonguldak 2014-2015.

Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, İnsan Yayınları, 1-10 cilt, İstanbul 2015.

YÖNETTİĞİ TEZLER
Yüksek Lisans :
1. Kolukısa, Şükrü, İbn Tufeyl Felsefesinde İnsan, Yüksek Lisans, CÜSBE, Sivas, 2003, 78 sayfa, Dan: Yrd. Doç. Dr. Bayram Ali Çetinkaya.

2. Yiğit, Fevzi, İbn Arabî Metafiziğinde İnsanın Yeri, Yüksek Lisans, CÜSBE, Sivas, 2003, 179 sayfa, Dan: Yrd. Doç. Dr. Bayram Ali Çetinkaya.
3. Öztaş, Ayhan, Gazâlî ve İbn Rüşd Tehâfütlerinde Âlemin Kıdemi Sorunu, Yüksek Lisans, CÜSBE, Sivas, 2005, 131 sayfa, Dan: Doç.Dr. Bayram Ali Çetinkaya.
4. Tuncer, Mehmet, Aristo ve Fârâbî’de Mutluluk Düşüncesi, Yüksek Lisans, CÜSBE, Sivas, 2006,  sayfa, 168, Dan: Doç. Dr. Bayram Ali Çetinkaya.
5. Çiftçi, Elif, Fârâbî Sisteminde Müzik, Yüksek Lisans, CÜSBE, Sivas, 2006, sayfa, Dan: Doç. Dr. Bayram Ali Çetinkaya.
6. Çıtır, İlhami, Fârâbî ve İbn Sînâ’da İlimler Sınıflandırılması, Yüksek Lisans, CÜSBE, Sivas, 2007, 87, sayfa, Dan: Doç.Dr. Bayram Ali Çetinkaya.
7. Göğsü, Emine, İbn Sînâ Felsefesinde Aşk, Yüksek Lisans, CÜSBE, Sivas 2009, VIII+110, Dan: Doç. Dr. Bayram Ali Çetinkaya.

8. Demir, Abdullah, Aristo’da Doksa Kavramı, Yüksek Lisans, İ.Ü SBE, İstanbul Dan: Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA


Doktora :
Özalp, Hasan, Bilim-din ilişkisinde uzlaşma yaklaşımları, Doktora İ.Ü SBE, İstanbul 2012, 282, Dan: Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA

Uğurlu, Ahmet, Doktora İ.Ü SBE, İstanbul, Dan: Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA

Yüce, Fatma, Doktora İ.Ü SBE, İstanbul, Dan: Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA

 

 

Editörlük:
Batı Doğu İlişkisinin Entelektüel Boyutu – İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek, Sivas 2009, I-II.

Eski Yeni Dergisi, (Gelenek  Sayısı)
Eski Yeni Dergisi (Modernleşme)
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22 sayı,23
Milel ve Nihal Dergisi-Maturidî Özel Sayısı, 2012
Doğu-Batı Düşünce Günleri, İstanbul 2012

Dergi Hakemliği :
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Dokuz Eylül Üniverseti İlahiyat Fakültesi Dergisi
Marife
Felsefe Dünyası
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
İslami Araştırmalar
Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi
e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi
E-journal of New World Sciences Academy (Uluslararası Hakemli)
İslam Araştırmaları Dergisi
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Kaygı Felsefe  Dergisi

Hikemiyat

 


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret80460
Etkinlikler
YENİ ÇIKAN ESERLER
                                               

                                             


                                               
                                                                                        
                                                      
                                                   
     

Yayımlanan Eserler


Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
İnsan Yayınları


   İlkçağ Felsefesi Tarihi
Bayram Ali Çetinkaya 
İNSAN YAYINLARI

Yitik Bilgi ve Hikmet
Bayram Ali Çetinkaya

İslam Medeniyetinin Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARIİrfan ve Hikmet Peygamberi 
Bayram Ali Çetinkaya
   İNSAN YAYINLARI
      Şems-Mevlana Dostluğu
     Bayram Ali Çetinkaya
     İNSAN YAYINLARI
      


Medine'den Medeniyete

Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI