• Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
Üyelik Girişi
Videolar

Yeni Yayımlanan Kitaplar

   

İsmail Haqqi His Life Works and Views
Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

ibn rüşd (1. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmekibn rüşd (2. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmek
Dini ve felsefi metinler: Yirmibirinci Yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama

Bayram Ali Çetinkaya(Editör)

Doğu-Batı: İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Düşünce Günleriİzmirli İsmail Hakkı
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARI15 TEMMUZ DESTANI

Adalet ve Erdemin Tecellisi Olarak Hikmet

Adalet ve Erdemin Tecellisi Olarak Hikmet

 

Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya[1]

 

Devletlerin temelleri adalet üzerine kuruludur. Adalet de hikmetin gücüyle gerçekleşen erdemdir. Zulmün karşıtı olarak hak ve hukukun gerçekleşmesi adaletin varlığıyla sağlama alınır.

Erkeklerin ve kadınların, hakları ihlal edildiğinde, hikmetin şavkı adalet çağrısı yapar. Adalet ve hukuk, hikmetin dilinde ayrı anlamlar kazanır. Âdil olan Hz. Davud, zalim Calut’un iktidarını yerle bir etti. Mülkün yegâne sahibi Hâkimler Hâkimi, Hz. Davud ve Hz. Süleyman’a hükümranlığını yeryüzünde hissettirmesi için, onları, hikmetinden nasiplendirdi. Hikmet bu anlamda adaletin tecellisidir.

Hikmet, Kadîm Kelam’da, İbrahimî geleneğin aşkın mesajları Kur’ân, Tevrat ve İncil’le beraber anılmaktadır. “Hikmetli zikir” Kur’ân, ebedî ve son kitap olarak insanoğluna hakikat ve erdemin ışıklarını kıyamete kadar saçmaya devam edecektir.

Nefis putlarını kırmak ve hidayet kanallarını açmak, hikmet anahtarının sırlı dünyasında mahfuzdur. Anahtar çevrildiğinde, hikmet bilinmeyenlerin bilgisine damlalar halinde düşer, insanoğlunun zihin dünyasında yer bulur.

            Hz. Meryem’in bir tanesi Hz. İsa, Kutsal Ruh Cebrail’in kanatlarından damlayan hikmet iksirinden beslenerek, Kâdir Olan Mevlâ’nın da güç ve kudretiyle çocukluktan gençliğe kadar tüm zamanlarda, takipçilerine Hakk ve hakikati anlattı, anlattı, anlattı… Anlatmakla yetinmeyerek, En Yüce Kudret’in izniyle “çamurdan kuşlara” nefes verdi, doğuştan körlere renklerin ve şekillerin dünyasını görmesi için şifâlar sundu, tenlerinden ayrılan cânları, aslî vatanlarına geri götürdü. Hâsılı, hikmetin tezahürlerine vesile oldu.

            Hz. İsa’ya ulaşan öğüt ve nasihatlerden meydana gelen hikmet kitabı, sapmalara ve sapkınlara karşı koruyucu bir zırhtır. Yıkılmaz kalelerden daha sağlam, girilmez mahzenlerden daha korunaklı, ulaşılamayan hazinelerden daha değerli olan hikmet, zatından başka ilahlardan münezzeh Hakk Teâlâ’nın bildirdikleridir. Nefsin ve şeytanın şerlerinden emin olmanın yolu, hikmetlerden hâsıl olan erdemlerden geçer.

            Duaların en güzellerinden biri, Yaratan’dan hikmetle birlikte ilim talebinde bulunmaktır. Elbette bunlar, irfandan bağımsız ve uzak kalamazlar. Erdemli olmanın formülü; ilim, hikmet ve irfanı, kendi gönül ve zihin dünyasında harmanlayıp mayalandırmakta gizlidir.

Erdemli toplumlar, ancak hikmetle inşa olurlar. Hidayet ve rahmet kapıları, hikmet söyleyen kitapların aydınlığıyla açılır. Zira kapıların ardında öğüt ve nasihat hazineleri bulunmaktadır. O kitap ki, bütün kitaplar onu anlamak için yazılmıştır. İnsanlığa istikamet veren aşkın söz ve hitap, şükürle karşılık bulur. Nitekim, Hz. Lokman’a hikmet şükretmesi için verilmedi mi?

Şükürler içinde evlerde okunan ve zikredilen bu hikmet çiçekleri, huzur ve mutluluk yayan enfes kokulardır. Onlardan dem alan nefisler, Rahman’ın ayetlerini hatırlar.

Hâsılı, Hz. Peygamber, Hz. İsa ve diğer kutlu elçiler, getirdikleri hikmeti gönderildikleri toplumlarına anlatmışlar. İnsanlar ihtilaf ve fitne bataklığına, hırs ve şehvetin azgınlığına düşmesin diye tarih boyunca uyarıcılar olmuşlardır. Bu uyarıcılar, halklarını Allah’tan başkasına itaatten men etmek için, ikaz vazifelerini her türlü zulüm ve işkenceye rağmen yapmaktan geri durmamışlardır. Hakk’tan başka, onların en yakın rehberleri, hikmet ummanından devşirdikleri inciler olmuştur.

 [1] İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam168
Toplam Ziyaret156283
Etkinlikler
YENİ ÇIKAN ESERLER
          


                                 


                                             


                                               
                                                                                        
                                                      
                                                   
     

Yayımlanan Eserler


Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
İnsan Yayınları


   İlkçağ Felsefesi Tarihi
Bayram Ali Çetinkaya 
İNSAN YAYINLARI

Yitik Bilgi ve Hikmet
Bayram Ali Çetinkaya

İslam Medeniyetinin Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARIİrfan ve Hikmet Peygamberi 
Bayram Ali Çetinkaya
   İNSAN YAYINLARI
      Şems-Mevlana Dostluğu
     Bayram Ali Çetinkaya
     İNSAN YAYINLARI
      


Medine'den Medeniyete

Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI