• Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
Üyelik Girişi
Videolar

Yeni Yayımlanan Kitaplar

   

İsmail Haqqi His Life Works and Views
Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

ibn rüşd (1. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmekibn rüşd (2. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmek
Dini ve felsefi metinler: Yirmibirinci Yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama

Bayram Ali Çetinkaya(Editör)

Doğu-Batı: İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Düşünce Günleriİzmirli İsmail Hakkı
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARI15 TEMMUZ DESTANI

Yitik Hazine: Hikmet

Yitik Hazine: Hikmet
 
Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya[1]
 
“Hikmet” Hz. Peygamber (s) zaviyesinden bakıldığında, mü’minin “yitik malı”dır. Yitik olan hikmet, her nerede ise, Efendimizin (s) emri mucibince behemal alınmalı, araştırılmalı, incelenmeli, eleştirilmeli, sorgulanmalı ve icraat sahasında “faydalı ilim ve bilgi”ye dönüştürülmeli, nihayetinde insanlığın hizmetine sunulmalıdır.
Şiirler de hikmet ifadeleri olarak karşımıza çıkabilir. Ancak hikmetin girizgâhı, Allah’a ta’zim ve kullukla başlar. Allah’ın kendisine hikmet verdiği kimse, bu hikmet gereğince hareket eder ve onu başkalarına öğretirse, kendisine gıpta ile bakılan numune bir kimse olur.
Başkalarına öğretilen hikmet, hidayete vesile olursa, Hz. Peygamber’in (s) dediği gibi, hikmet kelimesinden daha güzel bir hediye yoktur. Hz. Peygamber (s), İbn Abbas’a sımsıkı sarılarak onun için Allah’a yalvarır: “Allah'ım, (onu dinde fakîh kıl,) ona hikmeti ve Kitabın te'vilini öğret!” Hz. Ali için de, Kutlu Elçi “ben hikmet eviyim, Ali de onun kapısıdır.” ifadelerinde bulunmuştur.
Hikmetin konuşulup yayıldığı mahfiller, gül bahçesi gibi, güzel meclislerdir. Gül kokusu nasıl dağılırsa, hikmet sözleri de, ondan faydalanacaklara hayat suları taşır.
Hz. Peygamber’in hikmetli benzetmesi ne güzeldir: “Bir ilim meclisine oturup hikmetli söz dinledikten sonra, bu meclisten bahsederken işittiği şeylerin sadece kötü kısımlarını anlatan bir kimsenin misali, bir sürü sahibi çobana gelip: ‘Ey çoban, süründen bana bir koyun kes!’ deyince, çobandan: ‘Git, en iyisinin kulağından tut al!’ iznine rağmen, gidip sürünün köpeğinin kulağından tutan adamın misalidir.” (İbn Mâce, Zühd, 15; Ahmed bin Hanbel, 2/252)
Peygamberlerin aldığı vahiylerle sınırlı olmayan hikmet için Lokman Hekim oğluna şu nasihatte bulunur: ‘Ey oğlum, âlimler meclisinde oturmanı tavsiye ederim. Hikmet sahiplerinin sözlerini dinle. Şüphesiz Allah, ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir; tıpkı ölü toprağı yağmur taneleriyle dirilttiği gibi." (Hadis rivâyeti: Taberâni; el-Âlûsi, 3/41)
            Hz. Lokman yine hikmetle konuşmaya devam eder: “Âlim ve hakîm olan kimse vakarlı bir sessizlikle insanları kendisine çağırır; âlim fakat zihni karışık ve iletişim kabiliyeti olmayan kimse de boş lakırdı ile insanları kendisinden uzaklaştırır.” 
Hikmetli sözleri satın alacak dünyevî hiçbir meta yoktur. Hikmetle insanların şerefi artarken, köleler de hükümdarlar gibi yüksek payelere ulaşırlar.
 Kendisine büyük hayır verilen hikmet erbabı, gençliğinden ömrünün sonuna kadar Yaratan’a gerçek kulluğunun mükâfatını alır. Hz. Osman’ın dediği gibi, “Hikmetten anlayana mânâlı bir söz kâfidir. Mânen sağır olanlar zaten hakkı duymazlar.”
Hülâsa, hikmeti artıran hususlar çoğaltılabilir. Ancak denilir ki, “günaha karşı pişmanlık, ölüme hazırlanmak, midenin tamamen doldurulmamak ve dünyaya kapılmayan zâhidlerle sohbet etmek” hikmet pınarlarını coşturur. Fakat dünyaya meyleden, dünyevî kaygılara düşen, kardeşine haset eden ve insanlara karşı kibirli davranan kimselerin kalpleri hikmet ummanından nasiplenmez.
 


[1] İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret80459
Etkinlikler
YENİ ÇIKAN ESERLER
                                               

                                             


                                               
                                                                                        
                                                      
                                                   
     

Yayımlanan Eserler


Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
İnsan Yayınları


   İlkçağ Felsefesi Tarihi
Bayram Ali Çetinkaya 
İNSAN YAYINLARI

Yitik Bilgi ve Hikmet
Bayram Ali Çetinkaya

İslam Medeniyetinin Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARIİrfan ve Hikmet Peygamberi 
Bayram Ali Çetinkaya
   İNSAN YAYINLARI
      Şems-Mevlana Dostluğu
     Bayram Ali Çetinkaya
     İNSAN YAYINLARI
      


Medine'den Medeniyete

Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI