• Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
Üyelik Girişi
Videolar

Yeni Yayımlanan Kitaplar

   

İsmail Haqqi His Life Works and Views
Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

ibn rüşd (1. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmekibn rüşd (2. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmek
Dini ve felsefi metinler: Yirmibirinci Yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama

Bayram Ali Çetinkaya(Editör)

Doğu-Batı: İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Düşünce Günleri


Bayram Ali Çetinkaya
bacetinkaya@hotmail.com
İskenderpaşa'daki Ârif'den mutluluğun tarifi
20/11/2020


Hayatın, dünyanın ve maddenin peşinde koşan insanoğlu, hakikat ve istikameti unutup, zamanın girdabında kaybolmaktadır. Amaç, gaye, hedef ve ideal, modern insanın akıl terazisinde/gündeminde bulunmamaktadır. Bunların yerini haz, keyif, ihtiras, hırs, zevk ve şehvet, günümüz insanın nefs ‘tezgahında/pazarında’ yerini almaktadır.  Dolayısıyla İnsan aklı ve nefsi, her dâim rehberlik görevini hakkıyla yerine getirememektedir. Vahiy ve onları yorumlayan, öncelikle Peygamberler, onların mirasçıları âlim, âkil ve ârifler, tarih boyunca âdemoğluna mihmandarlık yapmaktadır.

İşte bu gönül rehberlerinden birisi de, -Ersin Nazif Gürdoğan’ın nefis tasviriyle- Görünmeyen Üniversite Mehmet Zahid Kotku Efendi’dir. O, Osmanlı mirasçısı yeni Türkiye’nin gönüllerini ve ruhlarını inşa eden âriflerinden birisidir. Ahlâk ve ‘nesfin terbiyesi’ kadar, maddî kalkınma ve terakki (ilerleme) konusunda hassas olan Mehmet Efendi, dünyayı ve seküler alanı kutsayanlara karşı da ikazlarda bulunmayı ihmal etmez. Nefsin, şeytanın ve şehvetin esiri olan ruhları, uyarılarıyla gafletten uyandırma vazifesini uzun ömrü boyunca her dâim yerine getirmiştir. Mehmet Efendi, eserleriyle insanı inşa etmeye gayret etmiş, böylece yerli ve millî zihniyetin yollarını göstermeye çalışmıştır. 

Mehmet Zâhid Efendi, Ayet ve Hadislerden Dualar ve Zikirler (Evrâd-ı Şerif) adlı eserinin girişinde, kısa ve özlü hayat prensiplerine bağlanmayı, istikametin dosdoğru olmasını göstermeye çalışan ‘Sağlam İpe’ tutunmayı öğütlemektedir. Bu nasihatlerden hayat rehberi olacak bir yaşam felsefesi damıtılmaktadır. Anadolu irfanın imbiğinden çıkan sırlı ve hikmetli sözler, kalpleri, gönülleri ve zihinleri tevhidin gücüyle mayalamaktadır. Aslında Mehmet Efendi, mutlu olmanın formüllerini kulağımıza fısıldamaktadır.

Müslüman ol kişidir ki, elinden, dilinden ve belinden kendisinden zarar gelmeyen güvenilir, emin insandır. Mal, servet, para, makam ve mevki, onun için övgü vasıtaları değildir. İnanan, bunları, Rahman’ın yolunda Hakk ve halk için kullanan erdemli insandır. Yedirendir, giydirendir, Müslüman. Kibir, haset, ucup, riya, hırs, kin, öfke, gazap, kıskançlık, fitne ve fücur, Hakk’ı İlah kabul edenin iç ve dış dünyasında yer bulmaz. 

Rahman’dan başka güç ve kudret tanımayan Muvahhid, cesaretiyle cömert, mütevazı, haline ve hakkına razı, samimi, şefkatli, vicdanlı ve merhametli ‘ahsen-i takvim’ kimsedir. En güzel hal ve yapıda olan bu insan, ahlâk güzelliğini, olgun bir akılla ve yüce bir gönülle kemâlata ulaştırandır.  

O halde, herkes hakkında olumlu hisler besleyen, aldatmayan ve aldanmayan insanın vasıfları nelerdir? İşte o ideal Müslüman; yumuşak huylu, selim, kibar, edip, âlim, sâlih, zâhid, âbid, takva sahibi olan Allah’ın kuludur.

Nimetlere ve ikramlara şükür, ihlaslı, samimi insanın karakteridir. Emir ve yasak Hakk’tan gelince, bütün ilkeler iflas eder, hakikat çizgisi ortaya çıkar. Mutluluk, iki cihana yayılır; sıkıntı, bela, musibet aşılır; iç bunalım ve krizler son bulur. Salah ve selamet gerçekleşir. 

Mutluluğun yollarını keşfettirmeye çalışan Mehmet Efendi’nin, sabahları erken kalkmanın bereketine çağırması, sıradan bir davet değildir. Rahmetli Hacı Ali Dedem’in çağrısı da böyleydi: “Evlatlarım, erken kalkın rızkınızı arayın”. Aslında bu tavsiyeler, ilahî emirlerin ve hikmetli hadislerin özetinin aktarımlarından başka bir şey değildir. 

Abdestsiz gezmemeye çağıran Mehmet Efendi’ye göre, sabah ilk iş olarak bunu yapmak gerekir. Böylece ölüme benzeyen uykudan tekrar sağlıkla ve huzurla bizi uyandıran el-Bâis (Dirilten) ve el-Hayy’a (Daima Diri) karşı şükran borcumuzu ödemeye çalışırız. Cemaatle camide kılınan namazın, Kabe’de kılınan namaza yakın ilâhî bir kabule şayan olması beklenir. Kur’ân, tespih, zikir, fikir ve dua, hayır kapılarının anahtarıdır. Beş vakit namazın aralarında bulunan nafile ibadetlerin mükafatını sayılar sayamaz, teraziler tartamaz. Bütün bunları yaparken tefekkür deryasına dalıp, el-Vedud’a (Çok Seven, Çok Sevilen) yapılan aşkın lezzetine ulaşmak lazım. Murakabe (kendini kontrol etme) ve muhasebe (hesaplaşma), bizi en yüksek iyinin ne olduğu sorusunun dinginliğine ulaştıracaktır. 

Allah’ın rızasını aramanın sırat-ı müstakim’e (dosdoğru yol) ulaştıracağını söyleyen Mehmet Zâhid Efendi, yapılan olumsuz hal, hareket, fiil ve eylemlerin mesuliyetinin ancak, er-Rahîm’den tövbe ve af dilemeyle gerçekleşeceğini müjdelemektedir. Nedamet ve pişmanlık, ne kadar güzel bir bağışlanma talebidir. Özellikle nasuh tövbesinin (bir daha o günaha dönmemek için yapılan af talebi) genişliğini, hangi güç ve kudret verebilir?

Uykudan uyanıldığındaki ilk eylemi, yani abdesti, Mehmet Efendi, yatarken de son yapılması gereken bir amel olarak hatırlatmaktadır. Gecenin en verimli ve bereketli zamanları, el-Cevâd’ın (Sonsuz Cömert) dağıttığı ‘kabul’ anlarıdır. Heybeler, çantalar, kasalar, gönüller, kalpler, akıllar, zihinler ve ruhların kutsal azıklarla dolduğu ilâhî cömertlik zamanlarıdır.

Ölümü ve ötesini düşünmek, varlığı, Var Eden’i tefekkür etmek, Yaratan’ı tezekkür etmek, bedenleri arındırdığı gibi, ruhları da saflığa ulaştıracaktır. Bugünlerde yad ettiğimiz Mehmet Zâhid Efendi, gönülleri ihya eden mutluluk reçetesini şöyle hülasa etmektedir: “Az ye, az iç, az uyu, az konuş, çok düşün ve çokta zikr eyle. Allah’ın Teâlâ’nın rahmetine mazhar olursun inşallah.”11 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Batı ve insanın değer(sizliğ)i / katliamı - 03/12/2020
Batı; kan, zulüm ve gözyaşı üzerine kurduğu uygarlıkları, modern zamanlarda daha insanî ve ‘şık’ kavramlarla takdim ve tarif edilebilmekteydi.
Hakikat(in sırrı) nedir? - 27/11/2020
Hakikatten sapanlar, akıl körlüğüne düşerler, böylece onların idrak melekeleri zayi olur. Hakk’ın dışında hakikati aramak, kaybedenlerin özelliğidir.
İstasyondaki hamile kadın - 13/11/2020
Tren istasyondaki memurun ve ailesinin hali çok perişandır. Sefalet, fakirlik ve yokluk ailenin üzerinde belli olmaktadır. İnsanların oturması için sandalye dahi olmayan bu yerde, oturmak için ancak otla doldurulmuş minderler bulunmaktadır.
Münzevî Vâiz/Şâir/Âlim - 06/11/2020
Âkif’in tat aldığı bütün zevkleri, sevdiği eserleri okumak, hoşlandığı mevzuları yazmak için uğraşmak, nihayet düşünmek, yapayalnız bir köşeye çekilerek sessiz sedasız düşünmek
Ahlâk Adamı Âkif - 28/10/2020
Âkif’in karakteri, çok güçlü bir kişilik ve iradeyle şekillenmiştir. Böyle bir karakter, onun mücadelesi için mutlak gerekli en önemli güçtü.
Ermeni pehlivanı yıkan İslamcı şâir - 21/10/2020
Dönemin şöhretli pehlivanlarını tanıyan ve onlardan güreş dersleri de alan Mehmet Âkif, bu sahada tanınan ve kendi mahallesinde oturan Kıyıcı Osman’ın öğrencisi olmuştur.
Âkif'in İstanbul'u ve Kudüs'ün işgali - 20/10/2020
İslâm’ın değerlerinin yaşandığı medine İstanbul, Âkif’in zihin ve kalbinde ayrı bir kıymete sahiptir. Onun Kutlu şehir İstanbul’u seyri bir başka güzellikteydi
Mehmet Âkif'in vefası - 07/10/2020
Vefa ve söz vermek, Âkif için, yola çıkmanın, arkadaşlığın, kardeşliğin, kısacası dostluğun ilk prensiplerindendir.
Zühd ve erdemin şairi Âkif - 30/09/2020
Zühd içinde bir hayatı olan Âkif, Mısır’da Kur’ân tercümesi üzerinde yoğun bir şekilde çalışır. Yorucu olan bu kutsal çalışma esnasında nefeslendiği olurdu.
 Devamı
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam25
Toplam Ziyaret59465
15 Temmuz Destanı
Ayasofya Camii İbadete Açıldı
Yayımlanan Eserler


Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
İnsan Yayınları


   İlkçağ Felsefesi Tarihi
Bayram Ali Çetinkaya 
İNSAN YAYINLARI

Yitik Bilgi ve Hikmet
Bayram Ali Çetinkaya

İslam Medeniyetinin Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARIİrfan ve Hikmet Peygamberi 
Bayram Ali Çetinkaya
   İNSAN YAYINLARI
      Şems-Mevlana Dostluğu
     Bayram Ali Çetinkaya
     İNSAN YAYINLARI
      


Medine'den Medeniyete

Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI
YENİ ÇIKAN ESERLER

                                             
     

   Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Semineri


İzmirli İsmail Hakkı
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARI