• Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
Üyelik Girişi
Videolar

Yeni Yayımlanan Kitaplar

   

İsmail Haqqi His Life Works and Views
Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

ibn rüşd (1. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmekibn rüşd (2. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmek
Dini ve felsefi metinler: Yirmibirinci Yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama

Bayram Ali Çetinkaya(Editör)

Doğu-Batı: İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Düşünce Günleriİzmirli İsmail Hakkı
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARI15 TEMMUZ DESTANI

Anasayfa

İslam’ın beş temeli, inanan için bir varoluş ve diriliş sembolüdür. Hüda’nın Resûlü’ne bildirdiği gibi, oruç, Yaradan içindir. Yaşarken bir cansız gibi, yemekten içmekten, kısacası maddenin ağırlıklarından kendisini oruçla soyutlayan mümin, Allah’ın huzurunda ilahi bir duruş sergiler. Bu duruş kulluktur, şükürdür, teşbihtir, zikirdir, fikirdir. Oruç, kendine dönmek, fıtrata dönmek, kısacası aramaktır, varmaktır, vuslata ermektir. Eser, Ramazan’da ruhsal özgürlüğünü oruçla yaşayan insana, hakikate ulaşması hususunda yol haritası sunmaktadır.
19.04.2022
Mekke’deki ilahî kutsal eser, İbrahim’in yakarışının bir sonucu olarak inşa olur. Kâbe’nin mimarı İbrahim, yardımcısı oğlu İsmail’dir. İki Peygamber’in inşa ettiği kutsal Kâbe, Allah’ın evi Beytullah olur. Kadim zamanlarda Mekke’de Kâbe’den yüksek binanın yapılmasına izin verilmezdi. Bu mukaddes binaya, ‘dört köşeli olduğu’ için Kâbe ismi verilmiştir. Kâbe’nin bir ismi de insanoğlu’nun ziyareti için ilk tesis edilen kutsal bina olduğu için Beyt-i Atîk de denilmiştir. (Eyüp Sabri Paşa, Kâbe ve Mekke Tarihi -Mir’ât-ı Mekke, 58) Tevhid, Kâbe’den bütün alemlere yayılır. İbrahim’in yakarışı, kutlu neslinin peygamberler nesli olmasıyla sonuçlanır. Teslimiyet, İbrahim’in Hüda’ya itaatinin tezahürüdür. İbadet ve kulluğun nasıl ve nerede yapılacağı sorusu, İbrahim’in duasıyla cevap bulur. Tövbe ve bağışlanma kapısını gösteren, İbrahim’in yakarışıdır. O yakarış ki, merhamet kapılarını açar.
05.04.2022
Baba ailenin lideridir, reisidir, kaptanıdır, hükümdarıdır. Anne ise sultanıdır. Baba arkadaştır, dosttur, yarendir, atadır, cettir. Dertler, sorunlar, meseleler Babanın çözümünü bekler. Onunla problemler çözülür, meseleler sulh ve salah içinde halledilir. Hâsılı evlatlarını kendinden önce koruyan ve gözetleyen fedakâr insandır, baba. Baba ne demektir? Baba, saygıdır, hürmettir, sevgidir, muhabbettir, beraber olmaktır, bir olmaktır, birlik olmaktır… Çocuk, babası sebebiyle varlık alanına taşınır. Hayata bağlayan en önemli organ kalptir. Ama evlat için baba, vücut/beden ülkesinin enerji ve güç kaynağıdır. O kaynak her fani gibi söndüğünde veya dünyadan ahirete hicret ettiğinde evladın görünmeyen hayat ve gönül damarlarının bazısı kopar, hasar görür, yıpranır, örselenir ve cılızlaşır.
15.02.2022
Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya tarafından kaleme alınan Eğitim Politikamız ve Felsefemiz isimli eser Rağbet Yayınları tarafından yayımlandı. Eserde eğitim politikamızın ve felsefesinin nasıl olması gerektiğine dair birbirinden kıymetli yazılar yer alıyor.
19.01.2022
20-21 Kasım 2021 tarihlerinde icra edilecek olan sempozyuma, yurt içinden ve yurt dışından yirminin üzerinde bilim insanı tebliğleri ile katılacak. Bursa İlim Kültür Ahlâk ve Çevre Derneği’nin düzenlediği sempozyum, Bursa Konge ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda 20 Kasım Cumartesi günü saat 09.30’da başlayacak. Açılış konuşmaları ve açılış panelinin ardından beş oturumdan oluşacak sempozyuma geçilecek
15.11.2021
Anadolu İlahiyat Akademisi’nin düzenleyeceği “İslam Düşüncesinde Felsefi Ekol ve Akımlar, İslam Felsefesi ve Ekollerinin Ortaya Çıkışı” başlıklı konferans dizisinin dördüncü oturumunda Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya “Tercüme Hareketleri” konulu bir sunum gerçekleştirecektir. (23 Ekim 2021, Saat: 13.30)
29.09.2021
Emanet, emin kimselere teslim edilir. Ancak emanetin ağırlığı, yer ve dağlara büyük yük getirmişti. Sadece insan bu yükü taşımaya aday oldu. Kur’ân’ın ifadesiyle ‘o çok zalim, çok cahildir.’ El, dil, kalp ve gönül, emanet ve güven mekanlarıdır. İman, güvenle beraber bulunur. Bundan dolayı Kutlu Peygamberimiz (s), ‘mü’mini başkalarının kendisinden emin olduğu kimse’ olarak tarif eder. (Buhari, İman, 7) İyilik beklenen insan ile kötülüğünden güvende olunan insan, mü’min karakterini göstermektedir. Emin olan kişi, aynı zamanda vefa sahibi olan kimsedir. İhanet eden, zarar veren ve hile yapan kişi, iman insanı olmaktan çıkar. Sözünde ve özünde doğru olan, emaneti koruyan, konuştuğunda hakikati söyleyen emin ve mü’min kişidir.
06.08.2021
Tebessüm eden yüzüyle adeta gözlerinin içi gülüyor. Yaptığı işin kendisine verdiği mutluluk öncelikle yüzünde ve gözlerinde, sonra da adeta bütün vücudunda ve mimiklerinde/tavırlarında görülebiliyor. Takım elbiseli haliyle duruşu, atölye/iş kıyafetiyle yer değiştirdiğinde yılların ustası Ali Amca ortaya çıkıyor. Takım elbisesinin içine giydiği beyaz gömlek, adeta onun kalbinin ne kadar temiz, yüreğinin ne kadar pak olduğunu yansıtıyor. Beyaz gömleğinin kol düğmeleri ve yakasına kadar iliklenmiş ön gömlek düğmeleri, ona karşı ayrı bir saygınlık kazandırmaktadır. Beyaz gömleğinin üzerine giydiği günümüzde artık moda olmayan takım yeleği, muhatabı için, kendisine ayrı bir hürmet gösterme duygusu katmaktadır. Ali Amca’nın öpülesi elleri yıllardır çalıştığını gösterircesine büyük ve damarlı bir görüntüye sahip. Parmağındaki gümüş yüzüğüyle daha bir zarif görünmektedir.
03.08.2021
Güvenin olduğu hallerde fitne ve fesat yoktur. Güven zulmü yok eder, zâlimi hareketsiz bırakır. Onun için güven vermeyen ziyandadır; hem kendine hem de başkasına zarar verir. Nitekim Nemrut, İbrahim’in emin bir kul ve peygamber olduğunu görünce, ona zarar veremedi. İsmail, Allah’a güvendiği için babası İbrahim’e itaat etti ve bıçak onu kesmedi. Güvenilir olduğu için Mısır’ın firavunu, Yusuf’a itimat etti. Nuh, sözüne güvenildiği için, zalimlerin tacizine uğramadı ve gemisi güvenilir bir liman oldu. Musa el-Emin’den başkasına kulluk etmediği için Kızıldeniz’i güvenle geçti. Güvenilir İsa’yı, Roma’nın zâlimleri alt edemedi. Mekke’nin müşrikleri, Hz. Peygamber’e (s) inanmadıkları halde, değerli eşyalarını ve paralarını ona teslim ettiler; ve ona Muhammedü’l-Emin adını verdiler. Hz. Peygamber (s), aynı zamanda ‘güvenilir bir öğütçü’ idi. Haksızlık ve zulüm, güveni yok eder. Güven, adaleti çağırır, iyiliğin kapılarını açar. İyiliğin açtığı fayda hanelerine güven anahtarıyla girilir.
29.07.2021
İnsanların gözleri olduğunu söyleyen Ebu Gudde, ancak der, onlar zamanın değeri konusunda kördürler. Geçmiş geri döndürülmeyen bir zamandır. Bundan dolayı kendisinden başka hiçbir şey, geçirilen zamandan daha kıymetli ve ona denk olmaz. Çünkü vakit, insanın ömrüdür. Zamanın akıp gitmesiyle her şeyde bir değişim, devinim ve dönüşüm meydana gelir. Vaktin geçtiği gibi, insanın kendisini duruyor zannetmesi aldanmadan başka bir şey değildir. Vakti en güzel ve verimli şekilde değerlendirmek fayda getirir. Aksi takdirde zamanı öldürmek, ferdi öldürmek ve dolayısıyla cemiyeti öldürmektir. Üstat Ebu Gudde, zamanın tarafsız olmadığını ifade eder. Vakit, ona göre, ‘Ya sevgili bir dosttur ya da azılı bir düşmandır.’ Bundan dolayı, iki nimetin kıymetini çok bilmek ve farkında olmak istikametin gereğidir. Onlar sağlık/sıhhat ve boş vakittir. Bu iki konuyu değerlendirme konusunda âdemoğlu bir aldanma içindedir.
21.07.2021
 1  ...
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret83295
Etkinlikler
YENİ ÇIKAN ESERLER
                                               

                                             


                                               
                                                                                        
                                                      
                                                   
     

Yayımlanan Eserler


Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
İnsan Yayınları


   İlkçağ Felsefesi Tarihi
Bayram Ali Çetinkaya 
İNSAN YAYINLARI

Yitik Bilgi ve Hikmet
Bayram Ali Çetinkaya

İslam Medeniyetinin Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARIİrfan ve Hikmet Peygamberi 
Bayram Ali Çetinkaya
   İNSAN YAYINLARI
      Şems-Mevlana Dostluğu
     Bayram Ali Çetinkaya
     İNSAN YAYINLARI
      


Medine'den Medeniyete

Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI