• Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
Üyelik Girişi
Videolar

Yeni Yayımlanan Kitaplar

   

İsmail Haqqi His Life Works and Views
Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

ibn rüşd (1. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmekibn rüşd (2. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmek
Dini ve felsefi metinler: Yirmibirinci Yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama

Bayram Ali Çetinkaya(Editör)

Doğu-Batı: İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Düşünce Günleri


Anasayfa

Medeniyetimizde misafirlik ve ziyaret kültürü önemli bir gelenek ve aynı zamanda bir ibadettir. Ziyaretler, kimi zaman sevinç, kimi zaman hüzün için yapılır. Evlilik, askerlik, cenaze, hastalık, gibi sebeplerle yapılan ziyaretlerde bazen sevinç, bazen hüzün paylaşılır. Böylece sevinçler birlikte yaşanır ve hüzünler ise paylaşılır. Sonuçları mutluluk olarak tebarüz eder. Eş, dost, akraba, komşu ziyaretleri sohbet ve muhabbetin en zevkli ortamlarıdır. Orada bereket vardır, beraberlik vardır, sevgi vardır, hürmet vardır, tebessüm vardır.
05.02.2019
Korku, panik, yabancılaşma ve kimsenin olmadığı bir evde tek başına kalma, yalnızlığın arkadaşlarıdır. Yalnızlık geceleri daha da ürkütücüdür. Bitmeyen uzun geceler… Uyku haplarının bile çaresiz kaldığı bitmeyen saatlerin karanlık ve soğuk geceleri, yalnızlığın bekçileridir. Duvarların bir mengene gibi sıktığı, sese ve sevgiye hasret geceler ve gündüzler, yalnızlığın ürkütücü tablolarını sunmaktadır. Eşten, çocuklardan, akrabalardan, komşulardan, dostlardan ayrı kalmak bedbahtlığı yalnızlığa eşlik eder. Sevginin ve muhabbetin kandili ise yürekleri ısıtır. Ruhu dinginliğe ulaştıran sohbetin tadı, bütün engelleri aşar. Dertlerini, sorunlarını, problemlerini başkasına açamayan biçareler, mutluluklarını ve güzelliklerini paylaşmanın zevkinden mahrum nasipsizler haline dönüşürler.
29.01.2019
Hikmet ve hakikat yoluna girenlerin tefekkürüyle başlayan diriliş, kulu, Var Edeni müşahede ederek tezekkürün zirvesine ulaştırır. İyice ve etraflıca düşünerek dünyevî çengellerden kurtulmayı sağlayan teemmül, hakikati düşünerek, olayların varacağı son noktayı gözden geçirmek suretiyle tedebbürle tanıştırır/buluşturur. Yavaş yavaş anlayarak farkına varmayı sağlayan tefehhüm, kulun Allah’ın kudret ve azametini anlamasıyla tezekkür evresine geçer.
26.01.2019
Tefekkür; geçmişi, anı ve geleceği düşünmektir. Yani geçmişi, tarihi ve olayları düşünüp dersler çıkarıp, tedbir almaktır. Anı (şimdiyi) düşünüp, nasıl ve ne şekilde hareket etmemizi sağlamaktır. Geleceği düşünüp, risk ve kazanımlara hazırlanıp, ona göre plan ve projeler yapmaktır. Geçmişten geleceğe giden süreçte yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olanı, derin ve kapsamlı düşünmek Hakk’ın bir ikramıdır. Onlardan ders ve ibretler çıkarıp, muhasebe ve murakabe ederek geleceğe hazırlanmak mütefekkirin görevidir. Mütefekkir, geçmişin ve geleceğin insanıdır. Dert, kaygı, şüphe, merak, tefekkür insanının hammaddeleridir. O bunlarla hayat bulur, buhranlara karşı çözüm sunar. Aklî ve fikrî marazlar, mütefekkirin derin düşüncesinin konusudur.
15.01.2019
Erdemli şehirde her insan hangi sosyal statüde olursa olsun, tek bir sanat ve işle uğraşmalıdır. Zira her insan, her zaman her iş ve sanat için uygun değildir. Bundan dolayı bir insan, belirli işi yapmaya, diğer insanlardan daha yatkın olur. Fârâbî’nin dediği gibi, yine bir insan çocukluğundan itibaren yaptığı ve kendisini vakfettiği işi daha mükemmel ve yetkin bir şekilde yapar ve daha becerikli hale gelir. Bununla birlikte birçok işin belirli zamanları vardır. Aynı zamanda iki işin bulduğu durumlarda bir insan onlardan sadece birisiyle uğraşırsa, diğeri için vakit ve fırsat kalmaz.
12.01.2019
Erdemli şehrin merkezinde, adalet bulunmaktadır. Yani şehir halkının ortak olduklarının -güven, servet, şeref, rütbe, mevki, makam- eşitliği bozacak şekilde paylaştırılması, adaletsizliği doğurur. Ayrıca eşit şekilde paylaştırılan -mülk edinme de dâhil- iyi şeylerin, sahiplerinin elinde kalması için devletin koruma/güvencesi bulunmalıdır.
04.01.2019
En üstün iyilik ve mükemmellik, ilk olarak ancak şehirde elde edilir. Şehirden daha küçük bir toplulukta mutluluğa ulaşılamaz. İyilikler, nasıl ki, seçme ve irade ile gerçekleşiyorsa, kötülükler de aynı şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla mutluluk her şehirde elde edilmez. O halde insanları kendileriyle hakikî anlamda mutluluğun elde edildiği şeyler için birbirlerine yardım etmeyi amaçlayan bir şehir, erdemli, mükemmel bir şehirdir (el-medînetü’l-fâzıla); insanları mutluluğu elde etmek için birbirlerine yardım eden toplum, erdemli, mükemmel bir toplumdur.
27.12.2018
Erdemli şehrin yöneticileri, farklı zamanlarda farklı mekânlarda olsalar da tek bir ruh ve tek bir hükümdar gibidir. Dolayısıyla yönetici, sıradan birisi olmaz. Yöneticilik için fıtrat ve gayret zorunludur. Reis, yaratılış ve tabiatı bakımından yöneticiliğe elverişli ve kabiliyetli olmalıdır. Bununla birlikte başkan, yöneticilikle ilgili iradî meleke, yetenek ve kabiliyeti de elde etmelidir.
23.12.2018
Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla ismini verirken, muhtemelen Hz. Peygamber’in (s) eski adı Yesrip olan şehre hicretle birlikte koyduğu Medîne ismini alarak, o dönemi idealleştirmiştir. Erdemli şehir, en yüksek mutluluğun yaşandığı devlettir.
21.12.2018
son yıllarda modernleşme, dünyevileşme ve şehirleşme/kentleşme ile birlikte, erkek ve kadının meşru yoldan nikâh akdiyle aile ocağını kurması güçleşmektedir. Bir takım geçerli veya geçersiz mazeretlerle nikâh ve evlenmenin, geciktirilmesi, ötelenmesi ve dolayısıyla ertelenmesi gündemde olan meselelerin/mevzuların başında gelmektedir. Bu mazeretlerden önde gelenleri, eğitim, kariyer, iş bulamama ve maddî imkânsızlıklardır. Genç erkek ve kızlar, benzer sebeplerle ileri yaşlarda evlenmektedirler. Hatta bazıları hiç evlenmemektedir. Bu husus toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Gençlerin “evlenmeyi düşün(e)memeleri, aile ve toplum içinde huzursuzluk ve mutsuzluğa sebep olmaktadır. Üzerinde en çok durulması ve düşünülmesi gereken ise, yüksek eğitim almış muhafazakâr genç kızlardır. Genç erkekler de elbette önemlidir. Ancak kızların biyolojik yapıları ve belirli yaşlara kadar çocuk sahibi olabilme
12.12.2018
... 10 ...
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret48368
YENİ ÇIKAN ESERLER

                                             
     

   Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Semineri

Yayımlanan Eserler

Yitik Bilgi ve Hikmet
Bayram Ali Çetinkaya

İslam Medeniyetinin Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARIİrfan ve Hikmet Peygamberi 
Bayram Ali Çetinkaya
   İNSAN YAYINLARI
        İlkçağ Felsefesi Tarihi
Bayram Ali Çetinkaya 
İNSAN YAYINLARI


   Şems-Mevlana Dostluğu
     Bayram Ali Çetinkaya
     İNSAN YAYINLARI
      


Medine'den Medeniyete

Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

İzmirli İsmail Hakkı
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARI