• Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
Üyelik Girişi
Videolar

Yeni Yayımlanan Kitaplar

   

İsmail Haqqi His Life Works and Views
Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

ibn rüşd (1. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmekibn rüşd (2. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmek
Dini ve felsefi metinler: Yirmibirinci Yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama

Bayram Ali Çetinkaya(Editör)

Doğu-Batı: İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Düşünce Günleri


Anasayfa

Başına gelen küçük ve büyük her türlü hali, yalnızca kendisinin yaşadığını zanneden kul, daha büyük sıkıntı, musibet ve imtihan içindekileri görmeme aymazlığına düşmektedir. Kişi, geleceğinin bilgisine sahip olsa, acaba bunları değiştirebilir mi? O, olumlu ve olumsuz yaşayacaklarını mutlaka eyleme geçirecektir. Bazılarının sonuçlarının kendisi hakkında zahirde olumsuz olduğunu bildiğini/tahmin ettiği halde, o fiillerin fâili olmaktan kendisini uzak tutamayacaktır. Ömür denilen yaşam makinası, birçok imtihanı ve sırrı içinde barındırmaktadır. Bu imtihanların birisinin sahibi de, Enver Amca’dır. O, Ege bölgesinde, zeytin ve incir ağaçlarıyla kaplı bir şehirde dünyaya gelir. Bugün seksen sekiz yaşında olan, yüz yüze tanışmadığımız, Enver Amca’yı, başlangıçta ismini bilmesem de herhalde yedi sekiz yıldır ben de tanımaktayım. Kızı Şeniz, felsefe tarihinde doktoraya başladığından beri, derslerini verirken ve tezini hazırlarken, bakımını üstlendiği babasından bahsederdi.
28.05.2020
Allah, Pehlivan Hamit’e birçok özel yetenek ve ikramlarda bulunmuştur. Ancak, onu verdikleriyle ve aldıklarıyla da, peygamberlerin muhatap olduğu imtihanlarla sınamıştır. İnşallah Hacı Hamit, bu dünya imtihanını da, rakiplerini yendiği gibi yenerek iki cihan mutluluğunu yakalamıştır. Pehlivan Hamit için, güreşteki amansız, güçlü, kudretli rakiplerini yere yıkmak, yenmek kolaydır. Ama onun asıl büyük imtihanı, ailesi ve çocuklarını yaşatmaya çalışma için mücadele etmesidir. Her bir canını kara toprağa vermek ve bunlara dayanmak için Hakk’ın verdiği geniş yüreklilik ve sabır onda bulunmaktadır. Başına gelenlere ve yaşadıklarına karşı isyan, onun dilinden ve hareketlerinden asla sadır olmamıştır.
24.05.2020
Ölümden sonraki dirilme, ahiret, mukadderdir elbette. Yani bedenlerin ruhla buluşması, ‘bâsübâdelmevt’, ebedî hayatın başlangıcıdır. Bu uyku, yarı uyanık (yakaza) halinden Azim olan Allah’la buluşmadır. İşte o zaman uyanış hali gerçekleşmektedir. Vuslatın şerefli olması, Cemil’in Cemal’iyle hakikat kazanır. Cemalullah’ı görmek, işte öte dünyadaki gerçek diriliş budur. Dünyadaki diriliş, aslında ‘ölmeden ölmek’ üzerine bina edilmiş sezgisel bir haldir. Bunun ruhî boyutları, madde kirinden azâde olmakla zuhur eder. Zira diriliş, kurtuluş demektir. İnananlar bilirler ki, kurtuluş, iki cihan mutluluğunu getirecektir. Bu saadet dünyevî hazlar ve zevkler gibi gelip geçici değildir, ebedîdir ve ruhu dinginliğe ulaştırır.
23.05.2020
Ramazan'ı bu açıdan öğle ve ikindi namazından sonra Kur'an hatimleri ile yani mukabelelerle başlatmak yerinde olacaktır. İlçenin en büyük ve merkezindeki Çarşı Camisi’nde bu mukabeleler icra edilirdi. Hakikatte farklı camilerde görev yapan birkaç tane hafız hocanın (Ramazan Hoca, Osman Hoca, Memiş Hoca, İlyas Hoca, Abdullah Hoca) kıraatleri ile Kelâm-ı Kadîm’in mucizevî ayetleri, caminin duvarlarından kalplerimize yankılanırdı. Ramazan ayında, öğle veya ikindi namazından sonra bu Kur'an hatimleri, yani mukabeleden sonra küçük gruplar şeklinde sohbet halkaları görmek mümkündü. Kur’ân’ın manevî lezzetleri, dükkanlarda (iç veya dışında) ve parklarda yapılan tatlı ve hikmetli sohbetlere tesir ederdi.
21.05.2020
Yoğun bakım servisi, ileri düzeyde problemli hastaların alındığı bir alandır. Aslında bu büyük ve tek bir salon şeklinde düzenlenmiş, tıbbı araçlar, hastalar ve yataklarıyla perdeleme imkânı olan bir mekandır. Orası aslında ölüm ile hayat arasındaki durak ve istasyondur. Ecelin geciktirilmeyeceği ve ömürlerin öne alınmayacağını bildiren ilahî mesajlar, büyük imtihanın yaşandığı bir bölümde olunduğunu size anlatmaktadır. Genç, orta yaşlı, ileri yaşlı, kadın ve erkeklerin çoğunun baygın ve uyutulmuş olduğu bu bölüm, mahşeri anlatan ilahî kelamı size hatırlatmaktadır. Burası gece ile gündüz fark edilmeyecek derecede izole edilmiş ve pencerenin olmadığı bir yerdir.
21.05.2020
Tefekkür, mevcut hadise ve durumları analiz ederek, eldeki bilgilerden hareketle yeni bir görüş, bilgi ve fikre ulaşmak demektir. Zihni yetiler oluşturmak, çözüme ulaşmanın şifrelerini verir ve yollarını gösterir. Elbette bu, düşünce üretmek ve muhakeme yapmakla ürün verir. Zihindeki mevzuya dikkatli bir şekilde yoğunlaşarak kilitlenmek, onu canlandırmak, göz önüne getirmek, akıldan geçirmek ve hayal etmekle mümkün olur. Hayal, hafıza, muhakeme, mütala’a ve müzakere, fikir ve tefekkürün harçlarıdır. Fikir çinisi ve tefekkür mozaiği, düşünmekle, sürekli hatırlamakla, anmakla; yani tezekkür etmekle işlenir. Nakkâşın elindeki sanat şaheseri gibi, ârif ve âkil tefekkür peteklerini irfan lezzetleriyle işler ve doldurur.
18.05.2020
Anlatılan olay, aslında zor şartlarda ve çetin durumlarda Anadolu insanın cesaret, metanet, azim ve tevekkülünü anlatması açısından gerçekten ibretler ve dersler çıkarılacak bir hadisedir. Hadisede, bir taraftan olaylara iyimser, temkinli bakış varken diğer taraftan pişmanlık, yeis, umutsuzluk ve ümitsizlik olmadığını görmek mümkündür. Olay, kırk dokuz yıl önce, yani 1971 yılında Konya’da geçmektedir. Kendileri, ilçesi Yunak’ta oturmalarına rağmen, Konya’da dedem ve abisi Hacı Hamit bir ahır ve koyunlar satın alırlar; sürünün yemlerin tedarik ederler. Çoban tutarlar. Bir müddet geçince ilçe özlemi, yakınlarından uzak olma hasreti nedeniyle koyunları satarlar, ahırı sahibine geri verirler.
15.05.2020
Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, 08.05.2020 tarihinde saat 21:00’de Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin düzenlemiş olduğu “Ramazan Sohbet Tadında Akşamları” programına konuk olacaktır.
08.05.2020
Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya 01.05.2020 tarihinde Hay Yayınları Facebook sayfasının canlı yayın konuğu oldu.
08.05.2020
Muhasebe, nefiste ve nefisle biter. Sorgulayan, kınayan nefis, şerlerden uzak kalan nefistir. İlahî emirlere uyup onları yerine getiren, yasaklardan yüz çeviren nefis, huzura erecek nefistir. Huzura eren nefis, muhasebe imtihanından başarıyla geçmiştir. Nitekim ârifler, nefsi öldürüp gömmek gerektiğini öğütlemektedirler. Nefsin arzu, istek ve hazları; bela, musibet ve marazlara sebep olmaktadır. Tövbe kapısından aşırı ve meşru olmayan arzular geçemez. Bitmeyen isteklerin muhasebe havuzunda arınması. istikamet için bir zorunluluktur. Kendimizi tevhid sorgusuna çekmeliyiz ki, şirkin tesiriyle kalplerimize kasvet ve karanlık düşmesin. Kalpler katılaşırsa, hesap ve muhasebe gerçekleşmez. O zaman başka hesaplar ve başkalarının hesabı zihinlerde yer bulur.
08.05.2020
 1  ...
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret50837
YENİ ÇIKAN ESERLER

                                             
     

   Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Semineri

Yayımlanan Eserler

Yitik Bilgi ve Hikmet
Bayram Ali Çetinkaya

İslam Medeniyetinin Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARIİrfan ve Hikmet Peygamberi 
Bayram Ali Çetinkaya
   İNSAN YAYINLARI
        İlkçağ Felsefesi Tarihi
Bayram Ali Çetinkaya 
İNSAN YAYINLARI


   Şems-Mevlana Dostluğu
     Bayram Ali Çetinkaya
     İNSAN YAYINLARI
      


Medine'den Medeniyete

Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

İzmirli İsmail Hakkı
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARI