• Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
Üyelik Girişi
Videolar

Yeni Yayımlanan Kitaplar

   

İsmail Haqqi His Life Works and Views
Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

ibn rüşd (1. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmekibn rüşd (2. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmek
Dini ve felsefi metinler: Yirmibirinci Yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama

Bayram Ali Çetinkaya(Editör)

Doğu-Batı: İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Düşünce Günleriİzmirli İsmail Hakkı
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARI15 TEMMUZ DESTANI

Anasayfa

“Akademide Felsefe, Hikmet ve Din Sempozyumu” Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü ve İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde 12-13 Aralık 2013 tarihlerinde Zonguldak’ta gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma Türkiye’nin farklı üniversiteleri ve kurumlarında çalışan 40 akademisyen ve düşünür katılmıştır. Sempozyum alın teri ve helal kazancın başkenti Zonguldak’ta katılımcı ve dinleyicilere zengin bir tefekkür ziyafeti sunmuştur...
25.12.2013
Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni kitabı hazırlanmaya başladı. 10 cilt olacak kitap insanlığın ortak hazinesi olan düşüncenin tarihini anlatacak. İnsanlığın ortak hazinesi olan ilim, insanlık tarihi boyunca bazen Doğu toplumlarından Batı'ya, bazen Batı toplumlarında Doğu'ya taşınarak zenginleşmiş büyümüş. Bir medeniyetten diğerine her geçtiğinde üzerine bir şeyler eklenmiş. Belki de Peygamber Efendimizin 'İlim ve hikmet müminin yitik malıdır, nerede bulursa alır' Hadis-i Şerifi de buna işaret ediyordur. İnsan Yayınları oldukça kapsamlı ve önemli bir çalışmayla düşüncenin Doğu'dan Batı'ya kat ettiği yolları göz önüne sermeye karar vermiş...
25.12.2013
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü ile İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde 12-13 Aralık 2013 tarihlerinde üniversite merkez yerleşkesinde “Akademide Felsefe, Hikmet ve Din Sempozyumu” düzenlenecektir.Sempozyumda Felsefe ve Din, Felsefe ve Hikmet, Felsefe ve Kelam, Akıl ve İnanç, Hakikate Ulaşmada Felsefe ve Dinin Birlikteliği, Tefekkür, Akademi ve Eğitimde Felsefe ve Din Birlikteliği gibi konular akademik ve entelektüel bir üslup ve ilahiyat, felsefe, tarih, eğitim gibi farklı disiplinlerin metot ve bakış açıları ile ele alınacaktır. Sempozyumda Felsefe ve Din, Felsefe ve Hikmet, Felsefe ve Kelam, Akıl ve İnanç, Hakikate Ulaşmada Felsefe ve Dinin Birlikteliği, Tefekkür, Akademi ve Eğitimde Felsefe ve Din Birlikteliği gibi konular akademik ve entelektüel bir üslup ve ilahiyat, felsefe, tarih, eğitim gibi farklı disiplinlerin metot ve bakış açıları ile ele alınacaktır.
19.11.2013
Bu makalede Şems-i Tebrizi ile Mevlânâ arasındaki diyalog ve karşılıklı etkileşimle ele alınmıştır.Mevlânâ’nın eserlerini alıp okuyanların sayısı, Amerika ve Avrupa’da milyonlarlaifade edilen rakamlara ulaşmaktadır. Ayrıca, Uzak Doğu’da, özellikle Japonya’da ciddi sayıda Mevlânâ seveni ve okuyanı hatta türbesini ziyarete geleni olduğunu da unutmamak gerekir.
08.11.2013
Şehirlerin merkezi alanlarında, ilim, kültür ve sanat kurumlarının bulunması, medeniyetin varlığına işaret eder. Bilim ve sanata ev sahipliği yapan kadim şehir Sivas'ta da böyle bilim ve kültür ocağı bulunmaktadır.Şehrin ana merkezinde orijinal kesme taş binasıyla zamanla her daim mücadele etmeye hazır ve namzet hazine değerinde bir kütüphane, vakur bir şekilde kendisinden bilgiyi Kütüphane olarak inşa edilmiş bu asırlı~ binanın, ondokuzuncu yüzyılın şartlarındaki bir Anadolu şehrinde varlık alanı bulması ilginçtir.
08.11.2013
Yaratıcı’ya olan aşkı en güzel şekilde simgeleyen zikirlerden birisidir, semâ. Ancak son yıllarda semâ gösterilerinin seviyesi o kadar düşürüldü ki, bu gör-sellikten ziyade içsel olan zikri, eğlence merkezlerinin açılışlarında bile görmek mümkündür. Daha da ötesi bazı cinsiyet ve kimlik krizi yaşayanların semâ’da yer almaları, semâ’nın ifade ettiklerini ruhunda hissedenlerin içini sızlatmaktadır.
08.11.2013
... 41 ...
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret83295
Etkinlikler
YENİ ÇIKAN ESERLER
                                               

                                             


                                               
                                                                                        
                                                      
                                                   
     

Yayımlanan Eserler


Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
İnsan Yayınları


   İlkçağ Felsefesi Tarihi
Bayram Ali Çetinkaya 
İNSAN YAYINLARI

Yitik Bilgi ve Hikmet
Bayram Ali Çetinkaya

İslam Medeniyetinin Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARIİrfan ve Hikmet Peygamberi 
Bayram Ali Çetinkaya
   İNSAN YAYINLARI
      Şems-Mevlana Dostluğu
     Bayram Ali Çetinkaya
     İNSAN YAYINLARI
      


Medine'den Medeniyete

Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI