• Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
    • Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya
Üyelik Girişi
Videolar

Yeni Yayımlanan Kitaplar

   

İsmail Haqqi His Life Works and Views
Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

ibn rüşd (1. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmekibn rüşd (2. cilt) (uluslararası ibn rüşd sempozyumu bildirileri) doğu-batı ilişkisinin entelektüel boyutu ibn rüşd'ü yeniden düşünmek
Dini ve felsefi metinler: Yirmibirinci Yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama

Bayram Ali Çetinkaya(Editör)

Doğu-Batı: İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Düşünce Günleri


Anasayfa

2. İslamcı Dergiler Sempozyumu kapsamında "İslamcı Düşüncenin Öncü Şahsiyetleri" paneli gerçekleştirildi. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Üsküdar Belediyesi tarafından İLEM merkezinde düzenlenen panelde yazar Bayram Ali Çetinkaya, "İslamcılıktan Sekülerizme Şemseddin Günaltay'ın Zihinsel Dönüşümü" konu başlığını ele aldı. Çetinkaya, meşrutiyetten sonra garpçılık, İslamcılık ve Türkçülük olmak üzere üç ana akımın var olduğunu söyledi.
13.03.2017
Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya 13.03.2017 tarihinde TRT Diyanet’te yayınlanan ve Zahide Ülkü Bakiler'in sunuculuğunu yaptığı Farklı Bakış programına konuk olacaktır.
10.03.2017
Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı'nda bu yıl kitap fuarının üçüncüsünü düzenliyor... Fuarda, “Fikriyat, Külliyat ve Medeniyet Yolculuğu" başlıklı konferans verdim. Orada da söyledim: Fikriyatsız külliyat, külliyatsız medeniyet olmaz.
13.02.2017
Değişim aracı para, özgürlük ve bağımsızlığın, yani “istiklal ve istikbal”in simgesidir. Medeniyetimizde fethedilen yerlerde hükümranlığın ifadesi olarak, ilk yapılan icraat, hükümdarın kendi adına hutbe okutması ve para bastırmasıdır. Günümüzde de, para, ülkelerin, diğer devletler karşısındaki egemenliğinin bir göstergesi ve sembolü olarak varlığını korumaktadır. Genelde İslâm dünyası, özelde Türkiye, ekonomik ilişkilerinde kendi paralarını kullanabilme imkânından yoksunlar. Bu sadece Müslüman dünya devletleri için geçerli olmayıp, hemen hemen tüm dünya halkları için de geçerli olan bir husustur.
14.01.2017
Allah için, vatan için, namus için, hak için, adalet için, varlığını feda etmektir, şehitlik. Yaşadığımız topraklara hayat veren, şehitlerin vücutlarından akan ab-ı hayattır. Anadolu topraklarında kalmanın Yaratan’ın dışında hiçbir garantisi yoktur. Mekke ve Medîne, İslâm dünyasının ruhanî, mukaddes şehirleri ise de, payitaht dünya ve Anadolu’nun merkezi İstanbul’dur. Anadolu coğrafyasının, ikinci bir Endülüs olma riski her zaman vardır.
14.01.2017
Yaşadığımız zamanlar, ruh ve zihinleri kirletmektedir. Kötünün ve şerrin yaygınlık kazandığı, insanî ve vicdanî özelliklerin yitirildiği haller, toplumsal hayal kırıklıklarını da beraberinde getirmektedir. Her şeye rağmen hayır ve iyiyi temsil eden beyaz, saflığı, arılığı, duruluğu sembolize eder. Güzelliğin ve erdemin hayatımıza ruh vermesi, arınmanın varlık kazanmasıyla gerçekleşir. Kışları resmeden tablolar, “ak”lığın yoğunluğuyla canlanır. Bembeyaz kar manzaraları, aslında iyiliğin resmini çizmek için sınırsız duygular aşılar.
14.01.2017
Umut, yaşamak için en sağlam güçtür. Hayatı anlamlandıran husus, yeni iş ve eylemleri icraata geçirmeyi hedeflemektir. Cefâ ve sıkıntılar, Kabîl’in Habil’e yaptıklarıyla başlamaz elbette.
07.01.2017
Gönül medeniyetinden iyilik öyküleri! İncelikler ve zarafetler kitabı bu. Modern zamanlarda artık kanıksanan ama gönül yıkma potansiyeli olan olumsuz davranışları tashih etme kılavuzu aslında. Serçesi ölen çocuğa taziyeye giden bir Peygamber’in ümmeti olduğumuzu hatırlatan bir yol haritası... Günlük hayatın hızı içinde vicdanî öncelikleri unutarak ne kalpler kırdığımızı hatırlatıyor yazar. Aranmayan dostlar, tutulmayan sözler, geç gidilen randevular, zamanında ödenmeyen borçlar, boş çevrilen eller, riyalar, hırslar, kıskançlıklar ve bencillikler...
03.01.2017
Hakikate ulaşmanın yolu olarak hikmet, öyle bir lütuftur ki, Hakk Teâla, onu dilediği ve layık gördüğü kullarına bahşetmiştir. Zira hikmet verilmiş kimse, sahip olduğu bu özellikle büyük hayırları da elde etmenin bahtiyarlığına ulaşır. Hikmet, genellikle Kitap (Kur’ân) ve nübüvvet ile birlikte zikredilmektedir. Allah, Kitap ve hikmetin gönderdiği peygamberleri vasıtasıyla, yarattıklarına ulaşmasını diler. Şu halde, hikmet aynı zamanda öğretilen bir vasıftır.
03.01.2017
Devletlerin temelleri adalet üzerine kuruludur. Adalet de hikmetin gücüyle gerçekleşen erdemdir. Zulmün karşıtı olarak hak ve hukukun gerçekleşmesi adaletin varlığıyla sağlama alınır. Erkeklerin ve kadınların, hakları ihlal edildiğinde, hikmetin şavkı adalet çağrısı yapar. Adalet ve hukuk, hikmetin dilinde ayrı anlamlar kazanır. Âdil olan Hz. Davud, zalim Calut’un iktidarını yerle bir etti. Mülkün yegâne sahibi Hâkimler Hâkimi, Hz. Davud ve Hz. Süleyman’a hükümranlığını yeryüzünde hissettirmesi için, onları, hikmetinden nasiplendirdi. Hikmet bu anlamda adaletin tecellisidir.
03.01.2017
... 25 ...
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret56763
15 Temmuz Destanı
Ayasofya Camii İbadete Açıldı
YENİ ÇIKAN ESERLER

                                             
     

   Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Semineri

Yayımlanan Eserler

Yitik Bilgi ve Hikmet
Bayram Ali Çetinkaya

İslam Medeniyetinin Dinamikleri
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARIİrfan ve Hikmet Peygamberi 
Bayram Ali Çetinkaya
   İNSAN YAYINLARI
        İlkçağ Felsefesi Tarihi
Bayram Ali Çetinkaya 
İNSAN YAYINLARI


   Şems-Mevlana Dostluğu
     Bayram Ali Çetinkaya
     İNSAN YAYINLARI
      


Medine'den Medeniyete

Bayram Ali Çetinkaya
İNSAN YAYINLARI

İzmirli İsmail Hakkı
Bayram Ali Çetinkaya
 İNSAN YAYINLARI